Povijest


Katedra za zajedničke sadržaje

Katedra za zajedničke sadržaje djeluje od 1. siječnja 2008. godine, a nastala je spajanjem triju nekadašnjih: Katedre za strane jezike, Katedre za informatiku i Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Članovi Katedre nositelji su kolegija koji se slušaju i izvode na preddiplomskom studiju svih odsjeka i katedara Filozofskog fakulteta.