Povjerljiva osoba za prijavljivanje nepravilnosti

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

 

Na temelju Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (“Narodne novine” br. 17/19.) i članka 23. Statuta Filozofskog fakulteta Osijek te članka 19. Pravilnika o postupku unutranjeg prijavljivanja nepravilnosti na Filozofskom fakultetu Osijek imenovana je osoba  za povjerljivu osobu iz reda zaposlenika Filozofskog fakulteta Osijek:

prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Osijek

e-mail: hlepedus@ffos.hr

 

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti provodi se sukladno Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Filozofskom fakultetu Osijek, a započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Prijava se može podnijeti pisanim putem, usmeno na zapisnik ili putem elektroničke pošte na navedenu adresu povjerljive osobe.

Obrazac za prijavu nalazi se u nastavku teksta.

Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana.

 

Prijava nepravilnosti obvezno treba sadržavati:

  • podatke o prijavitelju nepravilnosti
  • naziv poslodavca prijavitelja
  • podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi
  • datum prijave
  • opis nepravilnosti koja se prijavljuje.

 

Ako prijava nepravilnosti ne sadrži sve navedene podatke ili se po istoj ne može postupiti, povjerljiva osoba će prijavu vratiti podnositelju prijave na dopunu i odrediti mu rok od osam (8) dana u kojem se prijava ima dopuniti.

Ako podnositelj prijave istu ne dopuni u skladu s navedenim, povjerljiva osoba će prijavu odbaciti.