Povjerljiva osoba za prijavljivanje nepravilnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti uređeno je Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (“Narodne novine” broj 46/22).

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, imenovanje povjerljive osobe i njezinog zamjenika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uređen je Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Poziv za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe