Upisi

Natjecaj-za-upis_prijediplomski_2023_2024-1

 

 

Obavijest o upisu u prvu godinu prijediplomskih studija_2023_24._jesenski rok

Odluka_uvjeti upisa u više godine

Odluka_posebne naknade

Odluka_visina školarine_2023

Obavijest_upisi u I. godinu prijediplomskih studija-za kandidate koji su školovanje završili prije 2010. godine u Republici Hrvatskoj

Prijavni obrazac_zavrsili školovanje prije 2010

Obavijest_upisi u I. godinu prijediplomskih studija-za kandidate Hrvate izvan RH

Prijavni obrazac_Hrvati izvan RH

Upis na studij

Na studij se upisujete na temelju javnog natječaja.

Upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji objavljuje sveučilište najmanje šest mjeseci prije početka nastave. U tom natječaju ćete naći sve podatke važne za upis: uvjete i broj mjesta za upis, postupak, dokumente koje trebate priložiti i rokove za prijavu na natječaj i upis.

Postupak odabira i kriterije na temelju kojih se obavlja klasifikacija utvrđuju visoka učilišta. Naš je Fakultet prihvatio položene ispite državne mature kao jedini kriterij upisa na studij koji izvodi.

Sve o upisu na prvu razinu studija u Republici Hrvatskoj doznat ćete na stranicama Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta: Postani student.

Sve o uvjetima upisa na drugu razinu studija doznat ćete na visokom učilištu koje želite upisati. Za drugu razinu sveučilišnih studija relevantno je da sveučilišta samostalno određuju uvjete pod kojima se studenti koji su završili stručne studije upisuju na sveučilišne studije.

Sve o uvjetima upisa na poslijediplomski studij doznat ćete na visokom učilištu koje želite upisati.

 

Status studenta

Studij možete upisati kao redoviti  studenti. Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici.

Troškovi redovitog studija se dijelom ili u cijelosti subvencioniraju iz državnog proračuna sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske.

Pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija ostvarujete ako ste redoviti studenti  akreditiranih sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija, stručnih prijediplomskih studija na javim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj:

  • koji u akademskoj godini 2023./2024. prvi ili drugi puta upisuju prvu godinu studija
  • koji su na početku akademske godine  2023./2024. u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu, odnosno najmanje 30 ECTS bodova u slučaju da ste studenti s utvrđenim invaliditetom od 60 posto ili više.

Više informacija o povlasticama koje možete ostvariti kao studenti pogledajte na poveznici: studentski standard.

 

Strani državljani

Od trenutka stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije studenti koji su državljani zemalja Europske unije upisuju se na studij unutar nacionalnih upisnih kvota i pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani te sukladno tome plaćaju isti iznos troškova studija odnosno imaju pravo na subvencionirane troškove studija.

Državljani trećih zemalja upisuju se unutar kvota za strance i pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani, ali se od njih, sukladno općem aktu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole, može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija.

Stranim se državljanima upis može ograničiti ili uskratiti ako je riječ o studiju koji se odnosi na vojno ili policijsko obrazovanje ili neki drugi studij koji je od interesa za nacionalnu sigurnost.

Dodatne informacije: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – Ustanove iz sustava visokog obrazovanja


 

Prilagođen pristup polaganja ispita državne mature

Osnovno što budući studenti s invaliditetom trebaju znati jest da imaju pravo na prilagođen pristup polaganja ispita državne mature, a kandidatima sa 60 postotnim i višim invaliditetom omogućuje se izravan upis na studijske programe na visokim učilištima izvan redovne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag.

Prijeđenim pragom se smatraju položeni ispiti državne mature koji su uvjet za upis pojedinih studijskih programa.

Visinu razredbenoga praga određuju visoka učilišta.

Kako bi kandidat ostvario ovo pravo dužan je Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, preporučenom poštom poslati rješenje o stupnju tjelesnoga oštećenja izdano od Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Rješenje je potrebno pravovremeno poslati na adresu:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Središnji prijavni ured
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

Više informacija o upisima, kao i rok za slanje rješenja za svaku godinu, možete naći na stranici http://drzavnamatura.skole.hr/


 

UPIS STUDIJA JOŠ JEDNU TREĆINU DULJE OD PROPISANOG TRAJANJA STUDIJA (UPIS “APSOLVENTSKE” GODINE)

“Apsolventska godina” je godina studija koju možete upisati nakon odslušane 3. godine prijediplomskoga studija ili nakon 2. godine diplomskoga studija pod uvjetom da do tada na tom studiju niste bili ponavljač. Studenti su često zbunjeni jer po bolonji ona više ne postoji pod tim imenom, ali u Pravilniku o studijima i studentima postoji dio koji govori o tome kako svaki student ima pravo na produžetak studentskih prava u vremenu 1/3 trajanja redovitog studija i to je onda ta, još jedna ak. godina koju zovemo apsolventska.

Za vrijeme trajanja te ak. godine nemate nikakvih nastavnih obaveza, a ostaju Vam sva studentska prava kao što je npr. prehrana. Ako primate stipendiju, raspitajte se za uvjete jer neke stipendije traju i za vrijeme apsolventskog staža, a neke ne.

Ispite možete polagati na svim rokovima, a do isteka apsolventske godine tj. do 30. rujna akademske godine u kojoj ste je koristili trebali biste predati završni tj. obraniti diplomski rad. Ukoliko to ne stignete napraviti, morat ćete tražiti dovršenje studija uz plaćanje i bez studentskih prava.

Upis u apsolventsku godinu bude kada i upis u više godine (krajem rujna).

Uvjeti za upis apsolventske:

  • Studenti prijediplomskog studija moraju položiti sve ispite s druge godine
  • Studenti diplomskog studija moraju položiti sve ispite s prve godine
  • Odobrena tema završnog/diplomskog rada, ovjerena od strane mentora
  • Ostvarenih minimalno 24 ECTS boda u tekućoj godini
  • Student do sada nije ponavljao niti jednu nastavnu godinu