Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće tijelo je upravljanja kojim se osigurava zastupljenost nastavnika, suradnika i ostalih zaposlenika Fakulteta prema pojedinim ustrojstvenim jedinicama Fakulteta, zastupljenost nastavnika prema pojedinim znanstveno-nastavnim i nastavnim radnim mjestima, zastupljenost suradnika prema suradničkim radnim mjestima, zastupljenost ostalih zaposlenika Fakulteta te zastupljenost studenata preko studentskih predstavnika.