Ured za kvalitetu

Kristina Jurić, mag.oec

Stručna suradnica za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Ured 22

A: Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek, Hrvatska / Croatia

T: +385 31 494 627 | E ureda: kvaliteta@ffos.hr E: kjuric1@ffos.hr | W: ffos.unios.hr