Akademski integritet i slobode

U skladu s odgovarajućim aktima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera i Filozofskog fakulteta u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku zalaže se za akademske slobode i integritet provedbom različitih aktivnosti.

Akti:

S ciljem zaštite i promicanja akademske slobode Filozofski fakultet u Osijeku

  • omogućava slobodu u iznošenju ideja i rezultata istraživanja
  • potiče kreativnu atmosferu u nastavnom i istraživačkom procesu
  • osigurava pravo na nepristranost u prosudbama
  • skrbi da objavljeni rezultati istraživanja budu točni, provjereni i pouzdani.

S ciljem osiguravanja akademskog integriteta i slobode Filozofski fakultet u Osijeku

  • strogo osuđuje svaku vrstu plagijarizma u svim područjima rada, odnosno namjerno korištenje ili reprodukciju ideja, tekstova i/ili izjava drugih osoba kao da su njihove
  • osuđuje svjesno kršenje akademskog integriteta
  • brine o savjesnom i odgovornom izvođenju nastave i ostalih s nastavom povezanih aktivnosti
  • poštuje dignitet studenta i nastavnika i njihov rad
  • osigurava da su, kroz nastavni proces, studenti upoznati s pojmom akademskog integriteta i da ga provode
  • osigurava da studijski programi sadrže ishode učenja koji se odnose na primjenu akademske etike pri izradi seminarskih, završnih, diplomskih radove te doktorskih disertacija.