Poslanje


Pododsjek za konferencijsko prevođenje

Odsjek za cjeloživotno obrazovanje utemeljen  je na studijima pedagogije, psihologije, hrvatskoga jezika i književnosti, engleskoga jezika i književnosti te sadrži 4 pododsjeka:

1. Pododsjek za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu
2. Pododsjek za obavljanje i dodatno stručno usavršavanje za lektorske i korektorske poslove
3. Pododsjek za učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance
4. Pododsjek za uslugu konferencijskoga prevođenja.

Svi navedeni pododsjeci imaju svoj elaborat s detaljnim opisom programa. 

Programom usluge konferencijskoga prevođenja polaznici će razviti svoju jezičnu i kulturološku kompetenciju u oba radna jezika, razviti komunikacijsku kompetenciju i sposobnost prilagodbe različitim kontekstima i prevoditeljskim zadacima, upoznati se s načinima upotrebe glasa i artikulacijskih organa te s okolnostima prevoditeljske prakse u Hrvatskoj.