Mentorstvo


Sociologija

Mentorstvo u akademskoj godini 2016./2017.

Studijska godina Mentor
1. godina preddiplomskog studija doc. dr. sc. Anita Dremel