Usluge i aktivnosti

U Uredu za psihološko savjetovanje studenata provodimo sljedeće aktivnosti:

  • individualno savjetovanje, gdje u suradnji sa studentom rješavamo probleme i razvijamo vještine psihološkog, socijalnog, emocionalnog i akademskog funkcioniranja
  • grupni tretmani koji se u dogovoru sa studentima organiziraju kad se javi više studenata s istim problemom
  • psihoedukativne radionice za studente usmjerene na razvoj osobnih potencijala
  • edukativna predavanja s ciljem prevencije teškoća mentalnog zdravlja kod studenata
  • psihoedukativna predavanja za djelatnike Fakulteta (stručno usavršavanje)
  • istraživanja na temu mentalnog zdravlja studenata