BUDUĆIM STUDENTIMA


Odsjek za engleski jezik i književnost

  

PREDDIPLOMSKI DVOPREDMETNI SVEUČILIŠNI STUDIJ ENGLESKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

 

Trajanje Studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara

Po završetku Preddiplomskoga studija engleskoga jezika student će biti osposobljen za obavljanje svih onih poslova koji zahtijevaju aktivno usmeno i pismeno poznavanje engleskoga jezika (npr. u administraciji ili uslužnim djelatnostima), ali ne i za nastavničko ili prevoditeljsko zvanje jer u prve tri godine nisu predviđeni specijalistički kolegiji. Studenti koji s uspjehom završe Preddiplomski studij engleskoga jezika raspolagat će solidnim znanjima i sposobnostima koja će im omogućiti uključivanje u rad raznih djelatnosti slobodnoga tržišta i slobodnih profesija kao što su poslovi u izdavaštvu i knjižarstvu, medijima, državnoj upravi, javnim i privatnim ustanovama kulturne politike i kulturnoga posredovanja, na poslovima, marketinga, odnosa s javnošću, turizma i sl.

Završetkom Preddiplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti student stječe zvanje sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) engleskoga jezika i književnosti. 

  

  

DIPLOMSKI DVOPREDMETNI SVEUČILIŠNI STUDIJ ENGLESKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

 

Trajanje Studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra

Diplomski studij engleskoga jezika nudi tri smjera: Dvopredmetni nastavnički studij, Dvopredmetni prevoditeljski studij i Dvopredmetni filološki studij.

Ovisno o smjeru, studenti koji završe Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti osposobljeni su za poučavanje engleskoga jezika učenicima svih dobnih skupina i razina učenja jezika u državnim i privatnim obrazovnim institucijama različitoga profila, odnosno mogu raditi kao slobodni prevoditelji ili se zaposliti u prevoditeljskim servisima i agencijama te odjelima za prevođenje industrijskih, trgovačkih, turističkih i sličnih agencija. Osim toga, mogu se prijaviti za poslove prevođenja pri institucijama Europske Unije i Ujedinjenih naroda ili drugim međunarodnim organizacijama. Neki mogu karijeru ostvariti u srodnim područjima kao što su izdavaštvo, mediji ili informacijske tehnologije.

Završetkom Diplomskoga studija engleskoga jezika studenti stječu akademski stupanj magistar/magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti na nastavničkom smjeru te magistar/magistra engleskoga jezika i književnosti na prevoditeljskom i filološkom smjeru. 

  • PROGRAM STUDIJA

  

  

Upis na Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij engleskoga jezika književnosti

 

PRIJAVA ZA UPIS

 

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij engleskoga jezika i književnosti vrši se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

 

KRITERIJI SASTAVLJANJA RANG-LISTE

 

Engleski jezik i književnost i Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

  % broj bodova
Ocjene iz srednje škole   30% 300
Obvezni dio državne mature    
 
• Hrvatski jezik  razina A   7% 70
• Matematika razina B 3% 30
• Engleski jezik  razina A   30% 300

 

Napomena: Prag za engleski jezik na državnoj maturi je 70%. 

 

Izborni dio državne mature

• Njemački jezik – uvjet     30%   300

 

Napomena: Prag za njemački jezik na državnoj maturi je 60%. 

 

Rezultati natjecanja

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz:

• Hrvatskoga jezika 10% 100
• Matematike 10% 100
• Stranoga jezika 10% 100

 

Druga posebna postignuća 

• Deutsches Sprachdiplom Stufe II der Kulturministerkonferenz (DSD II) 10% 100
• Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber  (DSH 2/DSH 3) 10% 100
• Goethe-Zertifikat C1/ Goethe-Zertifikat C2/ 10% 100
• Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) 10% 100
• Kleines Deutsches Sprachdiplom/Großes Deutsches   10% 100
• Sprachdiplom des Goethe-Instituts 10% 100
• Test DaF TDN 4/TDN5  10% 100
• Europäisches Sprachenzertifikat (TELC) Deutsch C1/C2  10% 100
• ECL Deutsch C1 10% 100
• Österreichisches Sprachdiplom OSD-Oberstufe Deutsch/C1 10% 100

 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim natjecanjima i kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova.

 

 

Engleski jezik i književnost i Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

  % broj bodova
Ocjene iz srednje škole   30% 300
Obvezni dio državne mature    
          
• Hrvatski jezik  razina A   30% 300
• Matematika razina B 10% 100
• Engleski jezik  razina A   30% 300

 

Napomena: Prag za engleski jezik na državnoj maturi je 70%. 

 

Rezultati natjecanja

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz:

• Hrvatskoga jezika 10% 100
• Matematike 10% 100
• Stranoga jezika 10% 100

 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim natjecanjima i kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova.

  

 

Engleski jezik i književnost i Filozofija (dvopredmetni)

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

  % broj bodova
Ocjene iz srednje škole   30% 300
Obvezni dio državne mature    
                                                                                                            
• Hrvatski jezik razina A 7% 70
• Matematika razina B 3% 30
• Engleski jezik razina A 30% 300

 

Napomena: Prag za engleski jezik na državnoj maturi je 70%.

 

Izborni dio državne mature

• Filozofija – uvjet   30% 30

 

Rezultati natjecanja

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz:

• Hrvatskoga jezika 10% 100
• Matematike 10% 100
• Stranoga jezika 10% 100
• Filozofije 10% 100
• Logike 10% 100

 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim natjecanjima i kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova.

 

 

Engleski jezik i književnost i Mađarski jezik i književnost (dvopredmetni)

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

  % broj bodova
Ocjene iz srednje škole   30% 300
Obvezni dio državne mature    
                                                                                                         
• Hrvatski jezik  razina A   8% 80
• Matematika razina B 2% 20
• Engleski jezik  razina A   40% 400

 

Napomena: Prag za engleski jezik na državnoj maturi je 70%. 

 

Rezultati natjecanja

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz:

• Hrvatskoga jezika 10% 100
• Mađarskoga jezika 10% 100
• Matematike 10% 100
• Stranoga jezika 10% 100

 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim natjecanjima i kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova.  

 

Vrednovanje ocjena ispita državne mature

  % broj bodova
Mađarski (materinski) jezik  razina A    20% 200

 

Napomena: Mađarski (materinski) jezik obvezan je ispit na državnoj maturi za pripadnike mađarske nacionalne manjine.

  

 

Engleski jezik i književnost i Pedagogija (dvopredmetni)

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

  % broj bodova
Ocjene iz srednje škole   30% 300
Obvezni dio državne mature    
 
• Hrvatski jezik  razina A   8% 80
• Matematika razina B 2% 20
• Engleski jezik  razina A   30% 300

 

Napomena: Prag za engleski jezik na državnoj maturi je 70%. 

 

Izborni dio državne mature

• Psihologija – uvjet  30% 300

 

Rezultati natjecanja

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz:

• Hrvatskoga jezika 10% 100
• Matematike 10% 100
• Stranoga jezika 10% 100
• Psihologije 10% 100

 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim natjecanjima i kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova.

  

 

Engleski jezik i književnost i Povijest (dvopredmetni)

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

  % broj bodova
Ocjene iz srednje škole   30% 300
Obvezni dio državne mature    
 
• Hrvatski jezik  razina A   8% 80
• Matematika razina B 2% 20
• Engleski jezik  razina A   30% 300

 

Napomena: Prag za engleski jezik na državnoj maturi je 70%. 

 

Izborni dio državne mature

• Povijest – uvjet  30% 300

 

Rezultati natjecanja

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz:

• Hrvatskoga jezika 10% 100
• Matematike 10% 100
• Stranoga jezika 10% 100
• Povijesti 10% 100

 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim natjecanjima i kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova.

  

 

Engleski jezik i književnost i Sociologija (dvopredmetni)

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

  % broj bodova
Ocjene iz srednje škole   30% 300
Obvezni dio državne mature    
 
• Hrvatski jezik  razina A   6% 60
• Matematika razina B 4% 40
• Engleski jezik  razina A   30% 300

 

Napomena: Prag za engleski jezik na državnoj maturi je 70%. 

 

Izborni dio državne mature

• Sociologija – uvjet  30% 300

 

Rezultati natjecanja

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz:

• Hrvatskoga jezika 10% 100
• Matematike 10% 100
• Stranoga jezika 10% 100
• Filozofije 10% 100

 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim natjecanjima i kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova.