Projekti


Odsjek za njemački jezik i književnost

 • 2002.-2006. znanstveno-istraživački projekt "Engleski jezik u Hrvatskoj" (MZT 0130514), voditeljica projekta prof. dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović, sudjelovala izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve (suradnik - znanstveni istraživač)
 • 2002.-2006. Prof. dr. sc. Željko Uvanović - status istraživač u znanstvenom projektu Hrvatsko-njemačke književne veze (pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, voditelj projekta prof. dr. sc. Marijan Bobinac, 2002.-2006.) Šifra: 0130490 Link prema MZOŠ-u: http://zprojekti.mzos.hr/zProjektiOld/result_det.asp?trazi=bobinac&gdje=1&Submit=Pretrazi&ID=0130490  Aktivno sudjelovanje u simpoziju u okviru projekta vlastitim priopćenjem, tekst rada tiskan u zborniku.
 • 2004.-2007. TEMPUS projekt "Strani jezici u osnovnoj  školi: obrazovanje nastavnika" (Foreign Langauges at Primary Level: Training of Teachers - CP_JEP-18049-2003), međunarodni znanstveni projekt, suradnik na projektu izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve
 • 2007.-2009. Prof. dr. sc. Željko Uvanović - status istraživač/suradnik u projektu Pamćenje i identitet. Hrvatsko-njemački kulturni transfer (pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, voditelj projekta prof. dr. sc. Marijan Bobinac, 2007.-2009.) Šifra: 130-1301070-1062 (u suradnji s germanistikom Sveučilišta u Beču i s germanistikom Freie Universität Berlin) Link prema FFZG: http://www.ffzg.unizg.hr/german/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=1  Aktivno sudjelovanje u simpoziju u okviru projekta vlastitim priopćenjem, tekst rada tiskan u zborniku. https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=130-1301070-1062
 • 2007.-2011. znanstveno-istraživački projekt "Razvijanje učenikove samostalnosti uz pomoć Europskog jezičnog portfolija" (EJP) (MZT 130-0000000-0790), voditeljica projekta prof. dr. sc. Yvonne Vrhovac, sudjelovala izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve (suradnik - znanstveni istraživač)
 • 2008.-2011. projekt ECML-a iz Graza "Piloting and Implementing the European Portfolio for Student Teachers of Languages" (EPOSTL2), međunarodni znanstveni projekt, voditelj David Newby, suradnik na projektu izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve
 • 2009. Prof. dr. sc. Željko Uvanović - jednokratno pozvani suradnik u Međudržavni (Crna Gora i Hrvatska) i međunarodni znanstveni projekt Dani Ivana Mažuranića (1814-1890) u Crnoj Gori, Cetinje od 27.09. do 01.10. 2009. CROSBI-link: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=453697 Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Milorad Nikčević. Aktivno sudjelovanje u simpoziju u okviru međudržavnog projekta vlastitim priopćenjem, tekst rada tiskan u zborniku, radni sažetak u knjizi sažetaka.
 • 2012. "Kochbuch der deutschen Grammatik", projekt financirala zaklada Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg (Projekt-Nr.: I.06.01/11), sudjelovali doc. dr. sc. Melita Aleksa Varga (voditelj), izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve i doc. dr. sc. Leonard Pon
 • 2014. "Analiza međusobnog utjecaja hrvatskog i engleskog jezika u kontekstu suvremenog računalnog okruženja" (Znanstveno-istraživački projekt financiran od strane Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku), na projektu sudjelovala Snježana Babić, viša lektorica
 • ožujak, 2015.-ožujak, 2016. "Aspekti gramatičke kompetencije hrvatskih učenika njemačkoga jezika", (UNIOS - IZIP-2014-8), sudjeluju doc. dr. sc. Leonard Pon i doc. dr. sc. Melita Aleksa Varga
 • Rujan, 2015. - kolovoz, 2018. "Uspostavljanje međukulturnih poveznica kroz prijevode dječje književnosti: tekst, kontekst, strategije (BIBRICH)", voditelj projekta: doc. dr. sc. Smiljana Narančić Kovač (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu); neposredni zadatak unutar projekta: istraživanje teksta, konteksta i strategija prevođenja djela s područja književnosti za djecu i mladež u prvoj polovici 20. stoljeća s njemačkoga na hrvatski jezik i obratno, te djela s hrvatskog jezika na esperanto i obratno u 20. stoljeću; sudjeluje doc. dr. sc. Tihomir Engler
 • Ožujak 2016. - ožujak 2017. "Transkulturalnost /transmedijalnost: britanske/američke, njemačke i hrvatske filmske adaptacije književnosti u razdoblju od 1990. do 2015.", znanstveno-istraživački projekt suradnje u sklopu UNIOS INGI 2015; gostujući istraživač prof. dr. sc. Kamilla Elliott, University of Lancaster, voditelj projekta prof. dr. sc. Željko Uvanović, sudionica na projektu dr. sc. Sonja Novak, poslijedoktorandica