Katedra za teoriju književnosti i svjetsku književnost


Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Voditeljica: doc. dr. sc. Dubravka Brunčić

Članice Katedre:

 

Katedra je osnovana je 6. svibnja 2012. godine.

Čine ju četiri izvanredna profesora i dvije docentice (izv. prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić, izv. prof. dr. sc. Dragica Dragun, izv. prof. dr. sc. Tina Varga Oswald, doc. dr. sc. Marica Liović, doc. dr. sc. Dubravka Brunčić i izv. prof. dr. sc. Jakov Sabljić).

Voditelji Katedre: izv. prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić (6. svibnja 2012. – 31. siječnja 2013.), doc. dr. sc. Marica Liović (1. veljače 2013. – 31. siječnja 2015.), doc. dr. sc. Dragica Dragun (1. veljače 2015. – 31. siječnja 2017.), doc. dr. sc. Tina Varga Oswald (1. veljače 2017. - 15. listopada 2018.), doc. dr. sc. Dubravka Brunčić (15. listopada 2018. - 14. listopada 2020.)

Članovi Katedre održavaju nastavu na jednopredmetnim i dvopredmetnim preddiplomskim i  diplomskim studijima te na doktorskom studiju. Uz nastavnu i znanstvenu aktivnost članovi su Katedre uključeni u različite projekte te sudjeluju na različitim kulturno-stručnim manifestacijama.