O


Knjižnica

OpenThesis

Vrsta baze: Repozitorij

Područje: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pravo pristupa: otvoreni pristup

Pristup s fakultetahttp://www.openthesis.org/advancedSearch.html

Pristup od kuće:  http://www.openthesis.org/advancedSearch.html

Lista naslova:   

Kratak opis: OpenThesis je repozitorij koji omogućava besplatan pristup znanstvenim tezama, doktorskim disertacijama i ostalim akademskim publikacijama.

 

 

OvidSP

Vrsta baze: Ovid baze podataka

Područje: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Prirodne znanosti

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakultetahttp://gateway.ovid.com/autologin.html

Pristup od kuće:  

Lista naslova:   

Kratak opis: OvidSP je platforma na kojoj su dostupne sve baze podataka izdavača Ovid Technologies, Inc. (Wolters Kluwer grupacija). 

Preko OvidSP sučelja dostupne su sljedeće baze podataka:

  • AGRICOLA
  • Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)
  • ERIC
  • Journals@Ovid Full Text
  • Medline