Projekti


Katedra za mađarski jezik i književnost

Izvješće o projektu Mađarska izdavačka djelatnost u Hrvatskoj od početaka 2009. do godine 2012.

 

Ponovno uspostavljanje mreže institucija Mađara u Hrvatskoj od presudne je važnosti nakon Domovinskog rata. U naporima za očuvanjem identiteta u krugovima akademski obrazovanih pojedinaca mađarske nacionalne manjine važan je čimbenik i Katedra mađarskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J.Strossmayer u Osijeku koja od jeseni 2007. godine upisuje studente. Osnivanjem Katedre upotpunio se vertikum obrazovanja Mađara na materinskom jeziku. Osnivači su već na samom početku izjavljivali da će djelovati ne samo kao obrazovna institucija, već i kao institucija za istraživanja. S tom namjerom postavili su si važne istraživačke ciljeve. Teme za istraživanja od iznimne su važnosti u pogledu nacionalne kulture, ali i za oblikovanje sudbine Mađara u Hrvatskoj tijekom 20. i 21. stoljeća. Naime, kultura Mađara u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1991. do 1997. u velikoj je opasnosti. Očuvane materijalne i duhovne vrijednosti što prije treba spasiti od daljnjeg propadanja, napose i međunarodna znanstvena zajednica sa zanimanjem se usmjerava na proučavanje očuvanja materijalnih i duhovnih vrijednosti iz ratnog okruženja. Analiziranje kulture i života mađarskog etnikuma od ključne je važnosti, a može se promatrati još i kao akcija spašavanja nalaza.

Istraživanje se prije svega može okarakterizirati kao pronalaženje izvora jer se nastoji stvoriti baza podataka s lakim pristupom i načinom korištenja. Između ostalog najvažnije je sastavljanje mađarske bibliografije u Hrvatskoj koja je obvezna prilikom obrade i istraživanje pojedinih tema.

Suradnici Katedre, koji su uključeni u program, bibliografiju tumače na način da je to popis takvih dokumenata koji imaju neku zajedničku osobinu. Ta osobina odnosi se prvenstveno na temu dokumenata, ali to može biti i mjesto izdanja, vrijeme ili tip dokumenata. Dosada su se ovi kriteriji preliminarno popisali. Gotovo 2000 prikupljenih bibliografskih jedinica uvedeno je u računalne programe što pomaže validiranju rasporeda jedinica što je bazirano na abecednom ili vremenskom poretku, a kasnije to može biti i nešto drugo što je važno u pogledu korištenja. Bibliografske su se jedinice najčešće pohranjivale na temelju imena autora, predmetne riječi ili naslova. Baza podataka prikupljena u ovom programu pogodna je još i za sustavno ažuriranje podataka te bi tako mogla služiti i kao kurentna bibliografija. Mnoge mađarske institucije u Hrvatskoj bave se izdavanjem raznih medijskih proizvoda i knjiga. Demokratska zajednica Mađara u Hrvatskoj i Savez mađarskih udruga objavljuje tjednike, mjesečnike, dječje časopise, prigodna izdanja i djela ponajprije znanstvenog karaktera koja obrađuju etnografiju i lokalnu povijest Mađara u Hrvatskoj, ali pojavljuju se i izdanja književno-umjetničkog karaktera. Liste svega navedenoga nalaze se u popisanom korpusu. Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Zagrebu izdaje djela znanstvenog karaktera isto kao i Znanstveno-umjetnički krug Mađara u RH-PRAGMA koji prvenstveno objavljuje djela humanističkog karaktera u kojima se izlažu rezultati istraživačke djelatnosti suradnika Katedre za mađarski jezik i književnost te ih zbog toga i studenti Katedre mogu rabiti kao korisne priručnike i izvore. Ova djela objavljena u posljednja dva desetljeća u potpunosti su navedena u bibliografiji. Tijekom istraživačke djelatnosti, javila se potreba i za nekim drugim zadatcima koje treba obaviti u nekim predstojećim razdobljima. U Hrvatskoj se objavljuju dva tjednika, jedan mjesečnik i jedan stručni časopis koji izlazi kvartalno. Jako je važno da se svemu navedenom priredi i sadržajni sažetak. Pokusno je u okviru ovog programa već pripremljena detaljna bibliografija objavljenih časopisa pisanih mađarskim jezikom riječkog govornog područja. Jednako je važno pripremiti i tematsku bibliografiju koja bi bila vezana uz jedno izdvojeno stručno područje. Pored tri zaposlenika Katedre koji su sudjelovali u izradi bibliografije, za prikupljanje građe uspjeli smo angažirati i jednog studenta i jednog vanjskog suradnika. Skromni materijalni uvjeti i pomoć u sredstvima i pomagalima u izradi temelja ipak su se pokazali dovoljnima. Uistinu je ovdje riječ o jednom takvom istraživanju koje se još može i nadograditi, ažurirati te bi ga trebalo izdati i u tiskanom obliku.

U Osijeku, 11. veljače 2013.

Dr. sc. Lábadi Zsombor

Voditelj programa