Budućim studentima


Odsjek za psihologiju

PREDDIPLOMSKI STUDIJ PSIHOLOGIJE

Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara

Preddiplomski studij psihologije omogućuje stjecanje analitičkih i socijalnih  vještina koje studente osposobljavaju za Diplomski studij psihologije i drugih sličnih studija. Te se vještine mogu primijeniti pri zapošljavanju na radna mjesta koja traže znanja iz metodologije  znanstvenih istraživanja pri rješavanju konkretnih problema te primjenu statističkog rezoniranja u empirijskim istraživanjima i praktičnom radu u različitim područjima djelatnosti (gospodarstvo, novinarstvo, socijalna skrb, državna uprava). Preddiplomski studij ne razvija neophodne kompetencije za rad u psihološkoj praksi.

Završetkom Preddiplomskoga studija psihologije stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) psihologije.

 

DIPLOMSKI STUDIJ PSIHOLOGIJE

Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra

Diplomski studij psihologije omogućuje stjecanje potrebnih profesionalnih znanja i vještina nužnih za obavljanje samostalne psihološke djelatnosti iz određenoga područja primijenjene psihologije (primjerice industrijske, školske ili kliničke psihologije). Diplomski studij omogućuje, zahvaljujući metodološkoj edukaciji, planiranje, provođenje, evaluaciju projekata i programa. Osposobljava za profesionalno komuniciranje s klijentima te s članovima interdisciplinarnih timova.

Završetkom Diplomskoga studija psihologije stječe se akademski naziv magistar/magistra psihologije

 

KRITERIJI SASTAVLJANJA RANG-LISTE ZA UPIS U AKADEMSKOJ GODINI 2015/2016

Psihologija (jednopredmetni)

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

                                                        %                   broj bodova

Ocjene iz srednje škole                   30%                       300

Obvezni dio državne mature

Hrvatski jezik - razina A (20%); 200 bodova

Matematika - razina A (15%); 150 bodova

Strani jezik - razina B (10%); 100 - bodova

 

Izborni dio državne mature

Psihologija – uvjet (25%); 250 bodova

Napomena: Prag za psihologiju na državnoj maturi je 50%.

 

Rezultati natjecanja

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz:
   - Hrvatskoga jezika (10%); 100 bodova
   - Matematike (10%); 100 bodova 
   - Stranoga jezika (10%); 100 bodova


  Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim natjecanjima iznosi 10% (100 bodova).

 

DODATNE INFORMACIJE

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

 

Dodatne upute i informacije studenti mogu dobiti u Uredu za studentska pitanja