Poslanje


Pododsjek za obavljanje i dodatno stručno usavršavanje za lektorske i korektorske poslove

Odsjek za cjeloživotno obrazovanje utemeljen  je na studijima pedagogije, psihologije, hrvatskoga jezika i književnosti, engleskoga jezika i književnosti te sadrži 4 pododsjeka:

1. Pododsjek za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu

2. Pododsjek za obavljanje i dodatno stručno usavršavanje za lektorske i korektorske poslove

3. Pododsjek za učenje hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma za strance

4. Pododsjek za uslugu konferencijskoga prevođenja.

Programom za obavljanje i dodatno stručno usavršavanje za lektorske i korektorske poslove želi se poboljšati i unaprijediti kvaliteta tiskanih tekstova na hrvatskome jeziku. Ujedno, programom se treba osigurati opći doprinos i briga za kulturu hrvatskoga jezika, koja će u godinama nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji biti od presudne važnosti za očuvanje nacionalnoga identiteta, posebno stoga što hrvatski jezik pripada skupini tzv. „malih“ jezika koji stalno moraju ulagati dodatne napore da bi očuvali svoje posebnosti te izborili ravnopravan status s ostalim jezicima članica Unije.