ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sukladno članku 13. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine objavljuju se kontakt podatci službenika za zaštitu osobnih podataka Filozofskog fakulteta Osijek:

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Filozofski fakultet Osijek

Đurđica Ivković, dipl. iur., službenik za zaštitu osobnih podataka

T +38531 211 400; 494 642

F +38531 211 514

Email: divkovic@ffos.hr