Studijski programi

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv studija: Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij Povijesti

Nositelj studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

Izvođač studija: Odsjek za povijest

Trajanje studija: 6 semestara

Uvjeti upisa na studij: završeno četverogodišnje srednje obrazovanje i ostvaren dovoljan broj bodova na rang-listi propisanih za upis (više o uvjetima ovdje)

Cilj studijskog programa

Obrazovanje i primjereno radno osposobljavanje povjesničara za mjesta gdje postoji potreba za njihovim radom i doprinosom. Stručni profil povjesničara podrazumijeva samostalan rad te timski rad kao člana stručnog tima na poslovima niže razine u školama, arhivima, muzejima, konzervatorskim odjelima i državnim upravama, knjižnicama, stručnim službama, različitim ustanovama, centrima kulture, učilištima, sveučilištima, savjetovalištima, znanstvenim i istraživačkim institutima, itd.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija
sveučilišni prvostupnik povijesti (univ. bacc. hist.)

Kompetencije koje student stječe završetkom studija i poslovi za koje je osposobljen

 • steći osnovna znanja o gospodarskom, vjerskom i kulturnom razvoju ljudskoga društva od prapovijesti i povijesti staroga vijeka, povijesti srednjega vijeka, povijesti novoga vijeka do suvremene povijesti od lokalne, regionalne i nacionalne do globalne razine
 • upoznati se s temeljnim pojmovima i terminologijom povijesnih znanosti
 • poznavati izvore i literaturu
 • vještinu kritičkog korištenja povijesnih izvora
 • poznavati elemente periodizacije povijesti
 • ovladati kronologijom i snalaziti se u prostorno-vremenskim okvirima
 • pravilno tumačiti tijek povijesnih procesa i shvatiti značenje uzročno-posljedičnih veza

Plan i program  (Vidi ovdje)

 

DIPLOMSKI STUDIJ

Naziv studija: Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij Povijesti – nastavnički smjer

Nositelj studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

Izvođač studija: Odsjek za povijest

Trajanje studija: 4 semestra

Uvjeti upisa na studij: završen preddiplomski studij

Cilj studijskog programa

Obrazovanje i primjereno radno osposobljavanje povjesničara za mjesta gdje postoji potreba za njihovim radom i doprinosom. Stručni profil povjesničara podrazumijeva samostalan rad te timski rad kao člana stručnog tima na poslovima više razine u školama, arhivima, muzejima, konzervatorskim odjelima i državnim upravama, knjižnicama, stručnim službama, različitim ustanovama, centrima kulture, učilištima, sveučilištima, savjetovalištima, znanstvenim i istraživačkim institutima, itd.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija

magistar edukacije povijest (mag. educ. hist.)

Kompetencije koje student stječe završetkom studija i poslovi za koje je osposobljen

 • steći osnovna znanja o gospodarskom, vjerskom i kulturnom razvoju ljudskoga društva od prapovijesti i povijesti staroga vijeka, povijesti srednjega vijeka, povijesti novoga vijeka do suvremene povijesti od lokalne, regionalne i nacionalne do globalne razine
 • upoznati se s temeljnim pojmovima i terminologijom povijesnih znanosti
 • poznavati izvore i literature
 • steći sposobnost korištenja i analiziranja izvorne građe
 • razviti vještinu kritičkog korištenja povijesnih izvora
 • poznavati elemente periodizacije povijesti
 • ovladati kronologijom i snalaziti se u prostorno-vremenskim okvirima
 • pravilno tumačiti tijek povijesnih procesa i shvatiti značenje uzročno-posljedičnih veza
 • koristiti primjerenu metodologiju rada i teorijske pristupe povijesnom istraživanju – usvojiti suvremene metode, tehnike i praksu istraživanja povijesti koja uključuju komparativnu, analitičku i sintetičku, induktivnu i deduktivnu kao i druge povijesne metode

Plan i program  (Vidi ovdje)