Studijski programi

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara

Preddiplomski studij omogućuje stjecanje analitičkih i socijalnih vještina koje studente osposobljavaju za diplomski studij psihologije i drugih sličnih studija. Te se vještine mogu primijeniti u zapošljavanju, gdje će moći primijeniti znanja iz metodologije znanstvenih istraživanja pri rješavanju konkretnih problema, u radu s računalima, primijeniti statističko rezoniranje u empirijskim istraživanjima i praktičnom radu, samostalno organizirati poslove u različitim područjima djelatnosti (gospodarstvo, novinarstvo, socijalna skrb, državna uprava). Preddiplomski studij ne razvija neophodne kompetencije za rad u psihološkoj praksi.
Završetkom preddiplomskoga studija psihologije stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) psihologije.

Izvedbeni program za preddiplomski studij psihologije možete pronaći ovdje.

DIPLOMSKI STUDIJ

Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra

Diplomski studij omogućuje stjecanje potrebnih profesionalnih znanja i vještina nužnih za obavljanje samostalne psihološke djelatnosti iz određenoga područja primijenjene psihologije (primjerice industrijske, školske ili kliničke psihologije). Diplomski studij omogućuje (zahvaljujući metodološkoj edukaciji) planiranje, provođenje, evaluaciju projekata i programa. Osposobljava za profesionalno komuniciranje s klijentima, te s članovima interdisciplinarnih timova.
Završetkom diplomskoga studija stječe se akademski naziv magistar/magistra psihologije.

Izvedbeni program za diplomski studij psihologije možete pronaći ovdje.


Obrazac za studentsko vrednovanje studijskih programa za studente 3. godine prijediplomskih i 2. godine diplomskih studija