Praćenje zapošljivosti diplomiranih studenata

Filozofski fakultet u Osijeku vodi bazu praćenja zapošljivosti diplomiranih studenata te ju kontinuirano ažurira. Posljednje ažuriranje baze provedeno je u studenom 2022. godine.

Baza praćenja zapošljivosti diplomiranih studenata koristi se pri:

  1. modernizaciji studijskih programa
  2. boljem definiranju upisnih kvota i usklađivanju istih s potrebama tržišta rada
  3. organizaciji studentske prakse usmjerene na potrebe tržišta rada
  4. kvalitetnijem definiranju ishoda učenja i kompetencija prilikom izrade novih studijskih programa
  5. informiranju diplomiranih studenata o aktivnostima i programima koji se organiziraju na Fakultetu
  6. razvoju alumni mreže
  7. radu Centra za karijere (karijerno savjetovanje studenata, organizacija Tjedna karijera i dr.)
  8. radu Alumni udruge (organizacija aktivnosti u suradnji s diplomiranim studentima).

U uskoj korelaciji sa svrhovitim korištenjem baze praćenja zapošljivosti diplomiranih studenata je i procjena poslodavaca o pripremljenosti diplomiranih studenata za tržište rada.

Poslodavci mogu procijeniti pripremljenost naših diplomiranih studenata, zaposlenih u njihovim ustanovama u razdoblju od šest mjeseci do pet godina od diplomiranja, za tržište rada ispunjavanjem ovog obrasca.