O nama

Vrijeme studiranja puno je novih i lijepih iskustava, no ono predstavlja i stresno razdoblje u kojem se studenti susreću s velikim životnim promjenama. Zbog toga je psihološko savjetovanje studenata neophodna sastavnica svakoga modernog sveučilišta i jedan od važnih preduvjeta osiguravanja brige za studente. Cilj je Ureda za psihološko savjetovanje studenata pružiti studentima podršku u svladavanju akademskih i osobnih teškoća u svrhu poboljšanja kvalitete života i povećanja učinkovitosti studiranja.

Psihološko savjetovalište prvotno je djelovalo na razini Sveučilišta u Osijeku, no nedavno je  premješteno u Ured za psihološko savjetovanje studenata pri Filozofskom fakultetu u Osijeku. Važno je napomenuti da je psihološko savjetovanje i dalje besplatno i dostupno za sve studente Sveučilišta u Osijeku.

U Uredu za psihološko savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku od veljače 2023. godine na puno radno vrijeme zaposlene su dvije stručne suradnice za psihološko savjetovanje studenata. Njihova je uloga pružanje savjetodavne pomoći i podrške studentima cijelog Sveučilišta u Osijeku, uz poštivanje strogih etičkih standarda struke koji osiguravaju privatnost i povjerljivost osobnih informacija.

Djelatnice Ureda za psihološko savjetovanje studenata

Sanja Diósy, mag. psych., psihologinja je Ureda s višegodišnjim iskustvom u psihološkom savjetovanju te radu s različitim dobnim skupinama. Diplomirala je 2016. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Svoj profesionalni put započela je upravo u Psihološkom savjetovalištu za studente Sveučilišta u Osijeku 2016. godine, gdje je osim pružanja individualne i grupne podrške studentima također aktivno radila i na prevenciji psihičkih teškoća kod studenata organizirajući različite psihoedukativne radionice, ali i na uklanjanju stigme u vezi s psihičkim poremećajima kroz različita predavanja i medijska gostovanja.

Trenutačno je uključena u poslijediplomsko stručno usavršavanje za bihevioralno-kognitivnog terapeuta pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije. Članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Maja Matković, mag. psych., psihologinja je Ureda. Diplomirala je 2018. godine na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru na temu ,,Odnos hipohondrije, somatizacije i disfunkcionalnih vjerovanja o zdravlju”. Tijekom višegodišnjeg rada u Centru za socijalnu skrb Osijek i Centru za socijalnu skrb Korčula stekla je značajno iskustvo u psihologijskoj procjeni i savjetodavnom radu s pojedincima različitih dobnih skupina i širokim rasponom poteškoća. Uspješno je položila državni stručni ispit u području socijalne skrbi te je stekla osnovnu dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti koju izdaje Hrvatska psihološka komora, čiji je član.

Trenutačno je uključena u poslijediplomsko stručno usavršavanje za bihevioralno-kognitivnog terapeuta pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije. Kontinuirano se educira u području psihologijske procjene i psihologijskog savjetovanja.

Savjetnice za poslove Ureda za psihološko savjetovanje studenata

Izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović diplomirala je 2002. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, magistrirala 2006. i doktorirala 2010. godine na Poslijediplomskom znanstvenom studiju psihologije pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. godine kontinuirano radi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera od Osijeku, gdje je nositelj i izvoditelj kolegija u području kliničke psihologije, psihologije invaliditeta i komunikacije. Voditeljica je programa cjeloživotnog učenja Socijalno-emocionalno učenje u odgoju i obrazovanju na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Područje znanstvenog interesa joj je klinička psihologija, specifičnije rizični i zaštitni čimbenici mentalnog zdravlja. Od 2016. godine radila je kao savjetovatelj u Psihološkom savjetovalištu za studente Sveučilišta J. J. Strosmayera u Osijeku, gdje je bila i voditeljica. Kontinuirano se educira u području psihologijske procjene i psihoterapije.

Dr. sc. Ana Babić Čikeš docentica je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku gdje predaje kolegije iz područja razvojne psihologije i psihološko savjetovanje. Licencirana je kognitivno-bihevioralna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), edukatorica na 2. stupnju edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija pri HUBIKOT-u (Hrvatskom udruženju za kognitivno-bihevioralne terapije) te shema terapeut u superviziji. Sudjelovala je u nizu dodatnih stručnih edukacija iz područja psihoterapije (npr. edukacija iz nedirektivnog pristupa u psihološkom savjetovanju, KBT za djecu i adolescente s anksioznim poremećajima, tečaj mindfulnessa za stručnjake, tečaj mindfulnessa za djecu i adolescente, dvije bazične edukacije iz terapije prihvaćanjem i posvećenošću, bazična edukacija iz terapije usredotočene na suosjećanje, rad na povećanju tolerancije neizvjesnosti). Završila je edukaciju za vođenje psiholoških kriznih intervencija te je zamjenica koordinatorice Tima za psihološke krizne intervencije u sustavu obrazovanja za područje istočne Hrvatske. Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije i Hrvatske komore psihoterapeuta.