Kick

O časopisu

Puni naziv: Kick, Journal of the English Students’ Association “Glotta”

Časopis izlazi od 2019. godine te zasad ima tri broja. Prva dva broja izdana su 2019. godine, a treći 2020.

Kontakt: kick.ffos2@gmail.com

Sve novosti o časopisu budu objavljene na stranicama Udruge “Glotta”: https://www.facebook.com/udrugastudenataanglistikeglotta te https://www.instagram.com/udrugaglotta/?hl=hr

Objavljeni brojevi časopisa: Kick-01 Kick-02 Kick-03

Poziv za dostavu radova: Kick – Call for papers

                       
                      logo Časopisa                                             logo Udruge                      naslovnica 3. broja
                                                                                                                                                                                                                          (dizajnirala Josipa Marijanović)