Preddiplomski studij


Odsjek za povijest

Naziv studija: Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij Povijesti

Nositelj studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

Izvođač studija: Odsjek za povijest

Trajanje studija: 6 semestara

Uvjeti upisa na studij:
završeno četverogodišnje srednje obrazovanje i ostvaren dovoljan broj bodova na rang-listi propisanih za upis

Ciljevi studijskog programa:
Preddiplomski se studij povijesti studira u tri razine: svjetska povijest, povijest jugoistočne Europe i nacionalna povijest.
Istim predmetima se dodaju pomoćni povijesni predmeti, kao što su Pomoćne povijesne znanosti, Uvod u povijesnu znanost, jedan informatički predmet te polaganje latinskog jezika.
U dvopredmetnom preddiplomskom studiju student piše završni rad iz jednog od dva predmeta preddiplomskog dvopredmetnog studija.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) povijesti