Skupovi u organizaciji Centra

Od norme do uporabe

Katedra za suvremeni hrvatski jezik Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Osijek svake dvije godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku organizira znanstveni skup Od norme do uporabe na kojemu se propituju znanstvene spoznaje o normativnim pitanjima hrvatske jezične povijesti i suvremenosti na svim jezičnim razinama, kao i pitanja odnosa standardnih i nestandardnih idioma te utjecaja stranih jezičnih sustava na hrvatski. Prvi je skup održan u rujnu 2016., na njemu je sudjelovao 21 znanstvenik te je izloženo 13 radova koji su objavljeni u istoimenu zborniku. Drugi je skup održan u rujnu 2018., a uz stalnu temu, imao je i zaseban tematski blok: s obzirom na dvije obljetnice – 730 godina od proglašenja Vinodolskoga zakonika (1288.) i 175 godina od njegova prvotiska u Kolu (Ivan Mažuranić, 1843.) – glavna je tema skupa bila posvećena jezičnoj stilizaciji administrativnih tekstova. Na skupu je sudjelovalo 24 znanstvenika, a izloženo je 17 radova. Radovi su objavljeni u zborniku Od norme do uporabe 2.

AKTUALNI POZIV NA PRIJAVU

Od norme do upotrabe 3

rok za prijavu: 31. svibnja 2022.