Obavijesti o upisnim rokovima

Obavijest o drugom upisnom roku u akademskoj 2023./2024. godini

 

Filozofski fakultet u Osijeku organizira drugi upisni rok Programa hrvatskog jezika za strance u akademskoj 2023./2024. godini. Prijave i upisi u drugom ciklusu 2023./2024. počinju 25. siječnja 2024. i završavaju 23. veljače 2024.

Program omogućuje odraslim polaznicima ovladavanje hrvatskim jezikom na šest razina prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Nakon završenog Programa, ovisno o stupnju, polaznici će moći razumjeti tekst uživo izgovoren te slušanu radijsku ili televizijsku poruku i odgovoriti na postavljena pitanja u svezi s njihovim sadržajem, razumjeti pročitani tekst i odgovoriti na postavljena pitanja u svezi s njegovim sadržajem, razgovarati o poznatim temama te prepričati događaje, sadržaj novinskoga članka, knjige, filma, vijesti, napisati vezani tekst o bliskoj i poznatoj temi, napisati osobno pismo s opisom vlastitih doživljaja i dojmova, životopis i opisati sliku, služiti se hrvatskim jezikom u govoru i pismu pravilno primjenjujući normu hrvatskoga jezika i gramatičke strukture. Polaznici će se, nakon što ovladaju navedenim osnovnim znanjima i vještinama, lakše uklopiti u kulturni i društveni život tijekom boravka u Hrvatskoj što će doprinijeti daljnjem poboljšanju njihovih jezičnih i komunikacijskih kompetencija.

Nastava Programa izvodi se uživo i/ili online u (virtualnim) učionicama Filozofskoga fakulteta u Osijeku. Polaznicima je tijekom Programa na raspolaganju i knjižnica Filozofskoga fakulteta u Osijeku.

Polaznici se prijavljuju elektroničkom poštom voditeljici Programa izv. prof. dr. sc. Ani Mikić Čolić (amikic@ffos.hr).

Cijena Programa za svaki stupanj iznosi 600,00 eura, odnosno 4.520,40 kn. U cijenu Programa uključeno je i izdavanje potvrde o završenom Programu hrvatskog jezika za strance te potvrde o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma potrebne za podnošenje zahtjeva za odobrenje stalnoga boravka u Republici Hrvatskoj. Minimalan broj polaznika Programa je 5. Ako se ne upiše dovoljan broj polaznika, Program se neće održati u tekućoj akademskoj godini.

Naknada troškova Programa plaća se nakon dostavljenog računa na polaznikovu kućnu/e-mail adresu u roku od 8 dana na IBAN Filozofskoga fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj – polaznikov OIB ili broj koji se nalazi na računu.

U drugom upisnom ciklusu 2023./2024. nastava počinje 26. veljače 2024. Raspored sati nastave bit će objavljen na mrežnoj stranici programa „Hrvatski jezik za strance” do početka nastave te će svi prijavljeni polaznici biti obaviješteni o početku nastave.