Soba: 73

Telefon (interni): 4688

Telefon (direktni): 494-688

Nemanja Spasenovski

dr. sc.

asistent

Odsjek: ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

E-mail: nspasenovski@ffos.hr

Područje znanosti: Društvene znanosti

U Osijeku je završio Osnovnu školu Ivana Filipovića te III. Prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Dvopredmetni preddiplomski studij pedagogije i povijesti završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2015. godine, a na istom je fakultetu i diplomirao na dvopredmetnom diplomskom studiju povijesti i pedagogije 2017. godine. Od listopada 2019. godine zaposlen je u suradničkom zvanju asistenta u punom radnom vremenu. Dosad je objavio nekoliko znanstvenih radova što samostalno što u suatorstvu s mentorom prof.dr.sc. Zlatkom Milišom, doc. dr. sc. Mirelom Muller, te doc. dr. sc. Igorom Josipovićem. Samostalnim je izlaganjima sudjelovao na više domaćih te međunarodnih znanstvenih skupova. Član je Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog Fakulteta i redovito sudjeluje u popularnoznanstvenim aktivnostima fakulteta i Centra. Područje njegova znanstvenog interesa obuhvaća kritičku pedagogiju, a osobito kritičku teoriju društva Frankfurtske škole i njen povijesni razvoj te aktualnost. Ostali znanstveni interesi su mu, interdisciplinarnost pedagogijske znanosti, filozofija odgoja i obrazovanja, pedagogija obespravljenih, obrazovni menadžment, medijska pedagogija i povijest pedagogije. Doktorirao je 2023. godine s temom Pedagogijski pristup istraživanju konzumerizma pod mentorstvom prof. dr. sc. Zlatka Miliše.

MZO Matični broj znanstvenika: 379211

Research Gate profil: https://www.researchgate.net/profile/Nemanja-Spasenovski
CROSBI Profil: 1098
ORCID: 0000-0002-0477-7760
Google Scholar ID: PbUXrOAAAAAJ
Academia.edu: https://unios.academia.edu/NemanjaSpasenovski