Telefon (interni): 4730

Telefon (direktni): 494-730

Nemanja Spasenovski

asistent

Odsjek: ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

E-mail: nspasenovski@ffos.hr

Područje znanosti: Društvene znanosti