Korisne poveznice

Stanford Encyclopedia of Philosophy
http://plato.stanford.edu/

Stanfordsko sveučilište održava stranicu s mnogobrojnim i dosta opsežnim člancima o klasičnim i suvremenim filozofijskim temama, problemima i pristupima. Uz svaku temu nalazi se i iscrpan popis odgovarajuće suvremene i relevantne literature na engleskom jeziku. Korisno za početnu orijentaciju vezanu uz pojedini problem. Pristup i literatura naglašeno su vezani uz tzv. anglosaksonsku filozofiju.


Perseus Digital Library
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman

Izvanredna stranica koja omogućava istraživanje izvornih grčkih i rimskih tekstova. Možete čitati npr. mnoge Platonove i Aristotelove tekstove u grčkom izvorniku uz usporedni engleski prijevod. Najkorisnija je stvar što je svaka riječ u grčkom izvorniku zapravo link na objašnjenje riječi u grčko-engleskom rječniku (štoviše, imate izbor nekoliko rječnika!). Stranica posjeduje i alat za pretraživanje i uspoređivanje tekstova po mnogim kriterijima. Mala je mana što je sučelje pomalo ‘neintuitivno’.


Nietzsche Source
http://www.nietzschesource.org/

Elektronska verzija Nietzscheovih sabranih djela i neobjavljanih rukopisa:
Digitale Kritische Gesamtausgabe – Digital version of the German critical edition of the complete works of Nietzsche edited by Giorgio Colli and Mazzino Montinari.
Digitale Faksimile Gesamtausgabe – Digital facsimile reproduction of the entire Nietzsche estate, including first editions of works, manuscripts, letters and biographical documents. More than nine thousand pages are available at present.