Studentska udruga ISHA Osijek

Međunarodna organizacija studenata povijesti (ISHA) osnovana je 1989. godine u Budimpešti kao akademska, neprofitabilna i nezavisna mreža studenata povijesti i srodnih znanosti, s djelovanjem pretežno na području Europe. Cilj je ove organizacije razmjena viđenja i razumijevanja povijesti te na taj način shvaćanje međusobne kulture i običaja. Primarne aktivnosti organizacije su međunarodni sastanci koji se održavaju nekoliko puta godišnje. Radi se o seminarima i konferencijama koje se odvijaju tijekom godine, a kao zadaću imaju razgovor i raspravu o unaprijed određenim temama iz povijesti. Njih uvijek organiziraju unaprijed dogovorene sekcije ISHA-e i odabrana sekcija je domaćin seminara koji brine o ostalim sudionicima i predstavlja im svoje sveučilište, fakultet, grad i okolicu. Osim seminara, ISHA ima i svoj časopis, Carnival, koji izlazi jednom godišnje, a u njemu se nalaze najbolji radovi studenata iz svih podružnica ISHA-e na engleskom jeziku. U Republici Hrvatskoj djeluje nekoliko podružnica ISHA-e (Zagreb, Split, Pula, Rijeka, Zadar), a jedna od njih, pod imenom ISHA Osijek, djeluje pri Filozofskom fakultetu u Osijeku. Osnovana je u listopadu 2007. godine te od tada daje veliki doprinos u radu organizacije. Vrlo brzo pokrenuta je inicijativa za pokretanje časopisa studenata povijesti te je pokrenut časopis pod nazivom Essehist.

Članovi ISHA-e Osijek do sada su sudjelovali na brojnim ISHA seminarima te su samostalno organizirali uspješan novogodišnji seminar na temu “Rat” ( 2007./2008. ), ljetni seminar na temu “Povijest marginaliziranih” (2016.) te regionalni seminar pod nazivom “Yugoslavia (Re)visited” (proljeće 2018.), uz podršku Filozofskog fakulteta u Osijeku te Studentskog zbora Filozofskog fakulteta.

Danas, nakon više od 10 godina postojanja, sekcija ISHA Osijek može se podičiti sa 10 izdanih brojeva već nadaleko poznatog znanstveno-popularnog časopisa Essehist. Trenutno se radi na izdavanju novog broja koji nosi temu Rešetke, okovi i šake, a za proljeće 2021. godine priprema se seminar koji će kao krovnu temu imati naslov “Zločin i kazna”. Studenti povijesti koji bi se željeli priključiti i svojim idejama poboljšati rad udruge mogu to učiniti kontaktiranjem nekog od članova ili vodstva, a mogu se i javiti na mail adresu: isha.osijek@gmail.com.

Dosadašnje teme časopisa Essehist (https://hrcak.srce.hr/essehist):

#1 – Totalitarni režimi
#2 – Osijek kroz povijest
#3 – Revolucionarna zbivanja u povijesti
#4 – Kolonizacija
#5 – Vjerovanja, religije i mitovi
#6 – Naselja i gradovi kroz povijest
#7 – Rat
#8 – Povijest marginaliziranih
#9 – Pojava nacionalnih država
#10 – Slobodna tema
#11 – Rešetke, okovi i šake
#12 – Svakodnevni život

Dosadašnje vodstvo Udruge:

1) Davorin Ćuti – prvi predsjednik i osnivač Udruge (2007)
2) Sanja Merčep
3) Marko Bagić
4) Loredana Fabijanić
5) Dubravko Aladić
6) Marko Pavić
7) Franjo Lacković
8) Marko Pavelić (2015/16)
9) Adam Tuković (2016/17)
10) Sonja Erceg (2017/18)
11) Tena Vinković (2018/19)
12) Sonja Erceg (2019/20)
13) Robert Jokić (2020/21)

 

 

Letak ISHA-e Osijek