Znanstvena djelatnost

POSTUPAK DOBIVANJA SUGLASNOSTI TIJELA ZA PROVEDBU ISTRAŽIVANJA

 

Poštovane kolegice i kolege,

prije provedbe istraživanja za potrebe diplomskog rada i/ili sudjelovanja na konferencijama svoje istraživanje trebate prijaviti sljedećim tijelima prema navedenom redoslijedu:

1) Ekspertnoj skupini za etička pitanja u psihologijskim istraživanjima Odsjeka za psihologiju

2) Etičkom povjerenstvu Filozofskog fakulteta Osijek

 

U nastavku su opisani potrebni koraci te molimo da se istih pridržavate kako biste pravovremeno dobili suglasnost za provedbu istraživanja.

1) EKSPERTNA SKUPINA ZA ETIČKA PITANJA U PSIHOLOGIJSKIM ISTRAŽIVANJIMA ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU

Članovi Ekspertne skupine:

 • prof. dr. sc. Silvija Ručević, predsjednica
 • izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek, članica
 • doc. dr. sc. Jasmina Tomašić Humer, članica

 

Prijave Ekspertnoj skupini za etička pitanja u istraživanjima Odsjeka za psihologiju treba poslati u elektroničkom obliku na etikapsi@ffos.hr.

 • Elektroničku poruku kao i 1. verziju obrasca treba nasloviti: “EKSPERTNA Prezime Ime” (npr. EKSPERTNA Marulić Marko). 
 • Korigirani obrazac (nakon izmjena) treba nasloviti: “EKSPERTNA Prezime Ime-KORIGIRANO redni broj korigiranog obrasca”. (npr. EKSPERTNA Marulić Marko-KORIGIRANO 1)
 • Ukoliko su izmjene nacrta velike (npr. promjena ciljeva, hipoteza, mjernih instrumenata i sl.) tada izmijenjeni nacrt prijavljujete kao novi
 • Korigiranu verziju mora odobriti i mentor što označava odabirom opcije u samome obrascu
 • Obrazac u elektroničkom obliku mora biti potpisan i od strane studenta i od strane mentora.
 • Prilikom slanja bilo koje verzije studenta obavezno mora staviti i mentora u “cc”
 • Priloge (uvodnu poruku, mjerne instrumente itd.) stavite na kraj Obrasca
 • Ako je istraživanje prethodno odobrilo etičko povjerenstvo neke druge institucije (npr. bolnica ili koja druga ustanova u kojoj će podaci biti prikupljani), to odobrenje treba biti sastavni dio dokumentacije koja se prilaže uz prijavu istraživanja Ekspertnoj skupini za etička pitanja u istraživanjima Odsjeka za psihologiju.
 • Obrazac za prijavu istraživanja Ekspertnoj skupini možete pronaći OVDJE.

Dodatne napomene (važno!!!)

 • Obrasci i elektroničke poruke koje nisu imenovane u skladu s naputcima na ovoj stranici neće se pregledavati.
 • U nacrtu ostaviti samo komentare članica Ekspertne skupine. Izmjene u tekstu označite crvenim slovima (ne track changes!)
 • Odgovor članicama Ekspertne skupine, ukoliko je potrebno, označite s komentarima (unesi komentar/insert comment)/ne pišite svoja obrazloženja u tekstu elektroničke poruke.
 • Mišljenje Ekspertne skupine dobit ćete tek nakon što su napravljene izmjene u skladu s naputcima članova skupine.
 • Nepridržavanje ovim uputama produžuje postupak dobivanja Mišljenja Ekspertne skupine

 

TERMINI ODRŽAVANJA SJEDNICA EKSPERTNE SKUPINE 

 • Prve verzija nacrta za potrebe izrade diplomskog rada (odobrenog od strane mentora) studenti šalju najkasnije 7 dana prije termina održavanja sjednice.
 • Termini održavanja sjednica u 2024. godini su:
  • 17.01. (zaprimanje nacrta do 10.01. u 23:59h)
  • 21.02. (zaprimanje nacrta do 14.02. u 23:59h)
  • 20.03. (zaprimanje nacrta do 13.03. u 23:59h)
  • 17.04. (zaprimanje nacrta do 10.04. u 23:59h)
  • 15.05. (zaprimanje nacrta do 08.05. u 23:59h)
  • 19.06. (zaprimanje nacrta do 12.06. u 23:59h)
  • 17.07. (zaprimanje nacrta do 10.07. u 23:59h)
  • 21.08. (zaprimanje nacrta do 14.08. u 23:59h)
  • 18.09. (zaprimanje nacrta do 11.09. u 23:59h)
  • 16.10. (zaprimanje nacrta do 09.10. u 23:59h)
  • 20.11.  (zaprimanje nacrta do 13.11. u 23:59h)
  • 18.12. (zaprimanje nacrta do 11.12. u 23:59h)
 • Korigirane verzije nacrta se mogu poslati Ekspertnoj skupini neovisno o terminima održavanja sjednica, a Ekspertna skupina će poslati odgovor u roku od 15 dana
 • Psiholozi (nastavnici, znanstvenici, doktorandi, magistri i sl.), ukoliko u ustanovi/instituciji zaposlenja ne postoji Etičko povjerenstvo, svoje nacrte mogu poslati Ekspertnoj skupini neovisno o terminima održavanja sjednica
 • Nacrte izrađene za potrebe kolegija šalje isključivo nositelj kolegija nakon što ih je pregledao i odobrio i to kao objedinjenu mapu, neovisno o terminima održavanja sjednica

 

2) ETIČKO POVJERENSTVO FILOZOFSKOG FAKULTETA OSIJEK

Članovi Etičkog povjerenstva (1. lipnja 2023. – 31. svibnja 2027.)

 • doc. dr. sc. Ivana Stanić, predstavnica nastavnika na znanstveno-nastavnim radnim mjestima, predsjednica (Silvija Berkec, viša lektorica, zamjenica)
 • doc. dr. sc. Darko Lacović, predstavnik nastavnika na znanstveno-nastavnimradnim mjestima, član (doc. dr. sc. Pavao Žitko, zamjenik)
 • Mia Filipov, predstavnica suradnika na suradničkim radnim mjestima, članica (Domagoj Kostanjevac, zamjenik)
 • Dajana Tomas, mag. iur., predstavnica ostalih zaposlenika, članica; (Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. publ. admin., zamjenik)

Po dobivanju mišljenja Ekspertne skupine student treba:

 • Ispuniti i POTPISATI obrazac za Etičko povjerenstvo Filozofskog fakulteta Osijek kojeg elektroničkom poštom šaljete svom mentoru.
 • Elektroničku poruku kao i obrazac treba nasloviti: “PSIHOS ISTRAZIVANJE Prezime Ime” (npr. PSIHOS ISTRAZIVANJE Marulić Marko). 
 • Uz Obrazac predajete i sve popratne dokumente koje ste priložili Ekspertnoj skupini, kao i mišljenje Ekspertne skupine i/ili mišljenje etičkog povjerenstva neke druge institucije (ukoliko postoji).

Po zaprimanju dokumentacije pripremljene za Etičko povjerenstvo mentor treba:

 • dobiti ur. broj i klasu kod tajnika dekana
 • poslati dokumentaciju elektroničkom poštom predsjednici Etičkog povjerenstva doc. dr. sc. Ivani Stanić (istanic@ffos.hr)
 • elektroničku poruku kao i obrazac treba nasloviti: “PSIHOS ISTRAZIVANJE Prezime Ime” (npr. PSIHOS ISTRAZIVANJE Marulić Marko). 
 • Obrazac u elektroničkom obliku mora biti potpisan i od strane studenta i od strane mentora.
 • Obrazac za prijavu istraživanja Etičkom povjerenstvue pronaći OVDJE.

 

 

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

EKSPERIMENTALNI SATI

 

Tijekom studija studenti trebaju sudjelovati u izvođenju znanstvenog rada i to na sljedeće načine:

 • – kao pomoćni istraživači
 • – kao sudionici
 • – kao pomoćnici pri unosu podataka

Do kraja studija svaki student treba sakupiti 50 eksperimentalnih sati u najmanje četiri različita istraživanja/projekta.

Obrazac za eksperimentalne sate možete pronaći OVDJE.

Student stječe pravo na potpis samo ako je ispunio obavezu sudjelovanja u istraživanjima (50 sati do kraja studija). Drugim riječima, potpis za kolegij Sudjelovanje u istraživanjima je uskraćen do predaje obrasca s eksperimentalnim satima.

 • – Student se za potpis treba javiti nositeljici izv. prof. dr. sc. Silviji Ručević i sa sobom ponijeti obrazac s eksperimentalnim satima!

 

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

PROJEKTI

 

Znanstveni projekti

 1. prof. dr. sc. Gorka Vuletić:
 • 2016.-2017.  Uloga subjektivne kvalitete života u namjeri mladih ljudi za iseljenjem iz regije ili zemlje / Role of the subjective quality of life in young people intention for regional or international emigration Voditeljica projekta: Projekt Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku: INGI-2015-39 (2016-2017), projekt s međunarodnim sudjelovanjem (Dr.sc.RoseAnne Misajon, Monash Iniversity Australia)
 • 2011.-2012.  “International collaboration workshop for strengthening  quality of life and health research resources in Croatia”  Projekt Hrvatske zaklade za znanost , br. 06.05/07; međunarodni projekt, voditeljica projekta.
 1. izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević
 • 2017.-2021.: voditelj projekta: Problemi u ponašanju djece školske dobi: Uloga izvršnih funkcija, individualnih, obiteljskih i genetskih čimbenika kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost (ECLAT) (IP-2016-06-3917). Više o projektu možete saznati >>> OVDJE
 • 2017.-2018.: voditelj projekta: Odnos psihopatskih tendencija i agresivnog ponašanja kod djece: uloga izvršnih funkcija i Catechol-o-methyltransferase (COMT) genotipa kojeg financira Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku (IZIP-2016-79).
 • 2015.-2016.: voditelj projekta: Uloga izvršnih funkcija u prosocijalnom i društveno neprihvatljivom ponašanju djece, financiralo Sveučilište u Osijeku (ECLAT) (IZIP-2014-81).
 • 2009.-2013.: FP7 project BECAN (ID: 23478/HEALTH/CALL 2007-B), koordinator za Istočnu Slavoniju; Voditeljica BECAN projekta u Hrvatskoj: prof. dr. sc. Marina Ajduković
 • 2006.-2013.: Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske (MZOS, 066-066-1686-1431), istraživač; Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Marina Ajduković
 1. izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek:
 • Istraživanje novijih oblika rizičnog ponašanja mladih
 1. doc. dr. sc. Ana Jakopec
 • 2017.-2018.: voditelj projekta: Stavovi i ponašanja klijenata: Uloga (ne)pravednosti u akademskom kontekstu, financiralo Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku (IZIP-2016-16).
 • 2016. – do danas.: Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function (HRMinHEI), suradnica na projektu

 

Projekti u zajednici

 

PUBLIKACIJE

 

Sveučilišni udžbenici:

 

Prilozi povijesti psihologije u Hrvatskoj

urednik: Kolesarić, V.

izdaje Filozofski fakultet u Zagrebu

Zagreb, 2019.

 

Priručnik za prevenciju nasilja preko interneta

urednica: Šincek, D.

autorice: Babić Čikeš, A.; Milić, M.; Šincek, D. i Tomašić Humer, J.

izdaje Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Osijek, 2016.

 

Veličina učinka

autori: Kolesarić, V. i  Tomašić Humer, J.

izdaje Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Osijek, 2016.

 

Kvaliteta života i zdravlje

urednica: Vuletić, G.

izdaje HRZZ i Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

 

Ostale publikacije članova Odsjeka:

Prezime Ime Google Scholar profil (poveznica)
Babić Čikeš Ana https://scholar.google.hr/citations?user=9m4TCxkAAAAJ&hl=hr&oi=ao
Jakopec Ana https://scholar.google.hr/citations?user=wtG_kIsAAAAJ&hl=hr
Križanić Valerija https://scholar.google.hr/citations?user=Dx2McBEAAAAJ&hl=hr&oi=ao
Krupić Dino https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=rbwA6QcAAAAJ&view_op=list_works
Kurtović Ana https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=7CSepH4AAAAJ&view_op=list_works
Marčinko Ivana https://scholar.google.hr/citations?user=UK8dCcYAAAAJ&hl=hr
Marinić Damir https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=BkOO3MoAAAAJ&view_op=list_works
Milić Marija https://scholar.google.hr/citations?user=dAxmXUdQbmcC&hl=hr
Ručević Silvija https://scholar.google.hr/citations?user=-h-M_bwAAAAJ&hl=hr
Šincek Daniela https://scholar.google.hr/citations?user=KGMn3b4AAAAJ&hl=hr&oi=ao
Tomašić Humer Jasmina https://scholar.google.hr/citations?user=jKfc7_kAAAAJ&hl=hr&oi=sra
Vrdoljak Gabrijela https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=WC3uIg4AAAAJ&view_op=list_works
Vuletić Gorka https://scholar.google.hr/citations?user=-XFs3FMAAAAJ&hl=hr&oi=ao

 

SKUPOVI U ORGANIZACIJI ODSJEKA

X. međunarodni skup: Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici

Više o  skupu možete pročitati OVDJE.