Misija i aktivnosti Centra

Temeljna je misija Centra za karijere pružanje podrške studentima Filozofskog fakulteta u Osijeku, razvijajući i nudeći različite aktivnosti vezane za sustavno planiranje i proaktivan pristup razvoju vlastite karijere i to kroz:

a) Osmišljavanje, planiranje, sustavnu provedbu te unapređivanje ciklusa karijernih radionica:

 1. komunikacijskih, socijalnih, (samo)prezentacijskih te vještina upravljanja vremenom
 2. (pro)aktivnih strategija traženja posla
 3. planiranja razvoja vlastite karijere i izrade individualnog karijernog plana
 4. izrade molbe za posao (motivacijskog pisma) i životopisa
 5. pripreme za razgovor za posao
 6. simulacije selekcijskog intervjua
 7. poslovne komunikacije
 8. suočavanja sa stresom
 9. razvijanja otpornosti

b) Grupno i individualno karijerno informiranje i savjetovanje:

 1. informiranje kandidata o studijskim programima i postupku upisa na Fakultet
 2. organizacija i koordinacija Orijentacijskog tjedna
 3. upoznavanje s mogućim karijernim putovima za vrijeme i nakon studija
 4. osnaživanje poduzetničkih namjera i aktivnosti studenata

c) Umrežavanje i osnaživanje dvosmjerne suradnje studenata, alumnija i poslodavaca:

 1. ostvarivanje kontakata s potencijalnim budućim poslodavcima i širenje mreže potencijalnih budućih poslodavaca
 2. organizacija Tjedna karijera te Dana otvorenih vrata
 3. koordiniranje sustavom Rent-a-mentor
 4. organizacija tribina, okruglih stolova te pozvanih predavanja poslodavaca iz struke u suradnji s FFOS Alumni klubom
 5. uspostava i koordinacija konkretnih projekata u suradnji s poslodavcima
 6. pružanje informacija o poslodavcima i otvorenim radnim mjestima u struci
 7. pružanje informacija o mogućnostima za stipendiranje
 8. razvoj i unapređivanje mogućnosti provedbe stručne prakse
 9. pružanje informacija o stručnoj praksi

d) Podršku djelatnicima Filozofskoga fakulteta u Osijeku, a posebice mladim istraživačima:

 1. planiranje i razvoj karijere
 2. podrška u izradi individualnog plana osposobljavanja

e) Razvoj i izvedbu programa stručnog usavršavanja karijernih savjetnika