Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2024. godini

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku za knjige koje su objavljene u godini u kojoj se raspisuje javni poziv ili planiraju biti objavljene godinu dana od prijave na javni poziv.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske, a u priznate troškove ulaze:
  • tisak
  • obrada za tisak i/ili za digitalno izdanje
  • priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.)
  • honorari za autore i recenzente
  • izdavačka prava.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 13. lipnja 2024. godine.
Elektronički obrazac kao i elektroničke prijave zatvaraju se u četvrtak, 13. lipnja 2024. godine, u 16.00 sati.

Sve detaljne informacije vezane za samu prijavu nalaze se na stranici Ministarstva: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financijsku-potporu-izdavanju-znanstvenih-knjiga-i-visokoskolskih-udzbenika-u-tiskanome-i-elektronickome-obliku-u-2024-godini/6152.