Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2025. – 2026.

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i kineskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja:
  • javno zdravstvo;
  • zelena energija;
  • informacijske tehnologije;
  • zaštita okoliša;
  • veterinarska medicina.
Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici zaposleni na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.
Preduvjet za prijavu je definiran znanstveno-istraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja.
Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora u trenutku prijave imati aktivan znanstveno-istraživački projekt (kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) kojeg financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ili okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove. Prijavi je potrebno priložiti dokument koji to dokazuje (npr. obavijest o prihvaćanju projekta, izjava voditelja, potvrda ustanove).
Prijavitelj, a ujedno i voditelj bilateralnoga projekta u RH, u trenutku prijave mora imati:
  • doktorat znanosti
  • najmanje znanstveno radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno radno mjesto docenta ili nastavno radno mjesto profesora stručnog studija.
Minimalan broj suradnika na projektu s hrvatske strane, uključujući voditelja, je dva, a maksimalan četiri. U sklopu ovog natječaja moguće je sudjelovanje u samo jednom projektu (ili kao voditelj ili kao suradnik).