POSTCOLONIAL, DECOLONIAL, POSTIMPERIAL, DEIMPERIAL

Istraživačka skupina REVENANT—Revivals of Empire: Nostalgia, Amnesia, Tribulation, koju financira Europsko vijeće za znanost (ERC), od 15. do 17. svibnja na Filozofskom fakultetu u Rijeci organizira veliku međunarodnu konferenciju pod nazivom POSTCOLONIAL, DECOLONIAL, POSTIMPERIAL, DEIMPERIAL. Konferencija će okupiti znatan broj istraživača postkolonijalne i dekolonijalne teorije iz cijeloga svijeta, uz pozvana predavanja Priyamvade Gopal (Sveučilište u Cambridgeu), Madine Tlostanove (Sveučilište u Linköpingu) i Marije Todorove (Sveučilište Illinois Urbana-Champaign) te projekciju filma Brijuni – A Necromantic Theatre Behzada Khosravi Noorija i Magnusa Bärtåsa u Art Kinu.  Jezik konferencije je engleski. Konferenciju će otvoriti rektorica Prijić-Samaržija, dekan Filozofskog fakulteta u Rijeci Aleksandar Mijatović i voditelj istraživačke skupine Jeremy F. Walton.

Više o konferenciji možete pronaći ovdje: https://revenant.uniri.hr/?page_id=1143

Konferencija je otvorena javnosti i akademskoj zajednici, uz prethodnu besplatnu registraciju na sljedećoj poveznici.

Ovdje možete pronaći konferencijski poster, a detaljan program nalazi se u privitku. Plenarna izlaganja prenosit će se uživo.