Skupovi na FFOS-u u studenome 2022.

Međunarodni interdisciplinarni 2. Kongres Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Osijek: »Izazovi obrazovanja« (INTER_CON 2022)

Od 3. do 5. studenog 2022. godine na Filozofskom fakultetu Osijek održan je Međunarodni interdisciplinarni 2. Kongres Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Osijek: »Izazovi obrazovanja« (INTER_CON 2022). Kongres je rezultat suorganizacije Filozofskog fakulteta Osijek i njegova Centra za interdisciplinarna istraživanja, a ove je godine za pokrovitelje imao Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, FFOS, Osječko-baranjsku županiju, Grad Osijek i Hrvatsko interdisciplinarno društvo. Održan je u hibridnom obliku, i to kontaktno iz Male vijećnice Filozofskog fakulteta (dvorana 39) i putem platforme Zoom, preko koje je išao i direktan prijenos svih događanja u sklopu kongresa.
Na kongresu je sudjelovalo 58 sudionika iz šest zemalja (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kanada, Kina, Njemačka i Sjedinjene Američke Države), koji su na hrvatskom ili engleskom jeziku održali ukupno 35 izlaganja. Među tim su izlaganjima bila i tri plenarna, koja je održalo troje vodećih teoretičara interdisciplinarnosti u svijetu: Julie Thompson Klein (SAD), Jan Cornelius Schmidt (Njemačka) i Rick Szostak (Kanada). Osim toga, održan je i interdisciplinarni okrugli stol na temu sjecišta znanja između društvenih i humanističkih znanosti, umjetnosti te STEM-a, a na kojem su sudjelovali izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu), dr. sc. Jelena Ćosić Lesičar (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu / Hrvatsko interdisciplinarno društvo) i doc. art. Zlatko Kozina (Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku).
U sklopu kongresa predstavljene su i dvije znanstvene publikacije. Prva je monografija koju je napisao Jan Cornelius Schmidt, koja nosi naslov Philosophy of Interdisciplinarity: Studies in Science, Society and Sustainability, a koja je objavljena na proljeće 2022. godine u Routledgeovu izdanju. Druga je zbornik radova nastalih na temelju izlaganja s prvog kongresa Centra za interdisciplinarna istraživanja. Objavljen je
u jesen 2022. godine, naslovljen je Interdisciplinarnost u teoriji i praksi, a uredili su ga izv. prof. dr. sc. Davor Balić, dr. sc. Demian Papo i dr. sc. Hrvoje Potlimbrzović. Program je sadržavao i interdisciplinarnu radionicu za studente o pretraživanju baza podataka, koju su provele Marija Milošević i Lucija Pintek, studentice Informatologije i Informacijskih tehnologija, a koju je pohodilo dvadeset i dvoje studenata.
Kao popratni materijal i ove je godine objavljena knjižica sažetaka u tiskanom i u online obliku, a koju su ponovno uredili prof. dr. sc. Zlatko Miliša, dr. sc. Demian Papo i dr. sc. Hrvoje Potlimbrzović. Organizatori i ovaj put sudionicima nude mogućnost objavljivanja radova u zborniku, koji bi trebao biti otisnut tijekom sljedeće kalendarske godine.

 

 

Globalne kompetencije za 21. stoljeće

Međunarodna znanstvena konferencija „Globalne kompetencije za 21. stoljeće“ organizirana je od 14. 11. do 15. 11. 2022. godine od strane doktoranada Poslijediplomskog studija „Pedagogija i kultura suvremene škole“ na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Skup je ugostio velik broj doktoranada, ali i već afirmiranih znanstvenika koju su predstavljali vlastite znanstvene rezultate tematike globalnih kompetencije kao temelja futurističkog pogleda na odgoj i obrazovanje. Veliki interes za ovu temu pokazao je, kako su ovakvi načini okupljanja mladih i afirmiranih znanstvenika potreba te se iz njih mogu iznjedriti važni zaključci važni za unaprjeđenje odgojno-obrazovnoga sustava u cjelini. Skup je održan hibridno s ukupno 49 sudionika koji su slušali 30 različitih izlaganja.

 

Hermes & Psiha: mogućnosti tumačenja duše

Interdisciplinarni međunarodni skup Hermes & Psiha koji se je održao 16 i 17. studenog u Osijeku okupio je znanstvenike iz četiri zemlje da bi izložio pristupe duševnosti. Temeljna je namjera bila iznijet spektar tumačenja psihičkog koji bi u jednakoj mjeri obuhvatio teorijske i praktične pristupe. Izlaganja su dotaknula fenomen duše od njezina utemeljenja u filozofiji antike i novovjekovlja, preko suvremeno filozofskih izlaganja do različitih psihoterapijskih pristupa. Poseban interes je bio posvećen filozofiji Karla Jaspersa koja sabire filozofiju egzistencije i psihijatriju te filozofiji psihologije. Rasprava proizašla iz sraza divergentnih pristupa pokazala se je plodonosnom za sudionike jer im je otvorila pristup i uvide koji nadilaze njihovu perspektivu. Pozitivna povratna informacija sudionika potaknula je organizatora da produbi suradnju te će kao ishod skupa proizaći temat u prestižnom časopisu Filozofska Istraživanja. Ukoliko je suditi prema posjećenosti tema skupa i njegovi sudionici su pobudili zapažen interes studenata i građanstva.