Domaći znanstveni i stručni projekti

Filozofski fakultet u Osijeku – istraživanja u službi zajednice i očuvanja nacionalnog identiteta

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku provode se istraživanja usmjerena na temeljna znanja o čovjeku i društvu bitna za održivi razvoj društva, odgoj i obrazovanje, razumijevanje humanosti, nacionalnog identiteta i raspoznatljivosti, očuvanje hrvatskih vrijednosti, jezikoslovnih posebnosti i identiteta u europskom kontekstu, s posebnim naglaskom na istraživanja hrvatskog jezika, književnosti, povijesti i kulture, te razumijevanja i svladavanja društvenih procesa i rizika što ih donose nove tehnologije i društveni poredak. Rezultati tih istraživanja stavljaju se u službu zajednice i tako doprinose unapređenju kvalitete života, očuvanju nacionalnog identiteta, književne i kulturne baštine.

 Tri raritetne knjige u knjižnici Filozofskog fakulteta:

 

  • Ritual rimski / istomaccen slovinski po Bartolomeu Kassichiu popu bogoslovcu od Druxbae Yesusovae… V Rimu: iz Vtiestenicae Sfet. skkupa od razlodyenya s. vierrae, 1640.
  • Ritter-Vitezović, Pavao: Kronika aliti szpomenek vszega szveta vekov, vu dva dela razredyen koterih pervi dersi od pochetka szveta do Kristusseovoga narojenya, drugi od Kristusseovga projenya do izpuneny letta 1744.
  • Relković, Matija Antun: Nova slavnoska i nimacska grammatika, 1767.

Od 2017. godine u provedbi je deset domaćih znanstvenih projekata:

VODITELJ PROJEKTA

PROJEKTNA SHEMA/KOD

NAZIV PROJEKTA

Željko Pavić

HRZZ- IP-2019-04-7902

Utjecaj interneta i internetskih društvenih mreža na stavove i odluke o cijepljenju (INTERVAKC)

Silvija Ručević

Zaklada Adris – program Znanje i otkrića

Kognitivna otpornost djece u riziku od siromaštva u Istočnoj Slavoniji

Mario Brdar

UNIOS

ZUP-2018-77

Figurativni jezik u zdravstvenoj komunikaciji

Sanjica Faletar Tanacković

UNIOS

ZUP-2018-76

Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i članova njihovih obitelji

Branko Bognar

HRZZ

IP-2018-01-8363

Stručno usavršavanje učenika u funkciji unapređenja rezultata učenja učenika osnovne škole u prirodoslovnom i matematičkom području (SURFPRIMA)

Silvija Ručević

HRZZ

IP-2016-06-3917

Problemi u ponašanju djece školske dobi: Uloga izvršnih funkcija, individualnih, obiteljskih i genetskih čimbenika (ECLAT)

Vesna Bagarić Medve

HRZZ

IP-2016-06-5736

Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi (KohPiTekst)


SAŽETAK PROJEKTA

Višnja Pavičić Takač

UNIOS

IZIP-2016

Inojezični korpus kao alat u istraživanju diskursne kompetencije

Ana Jakopec

UNIOS

IZIP-2016

Stavovi i ponašanja klijenata: Uloga (ne)pravednosti u akademskom kontekstu

Silvija Ručević

UNIOS

IZIP-2016

Odnos psihopatskih tendencija i agresivnog ponašanja kod djece: uloga izvršnih funkcija i Catechol-o-methyltransferase (COMT) genotipa

2015. i 2016.  godine u provedbi je bilo deset domaćih znanstvenih projekata:

VODITELJ PROJEKTA

PROJEKTNA SHEMA/KOD

NAZIV PROJEKTA

Željko Uvanović

UNIOS

INGI-2015-11

 Transkulturalnost/ transmedijalnost: britanske/ američke, njemačke i hrvatske filmske adaptacije književnosti u razdoblju 1990.-2015.

Ivana Martinović

UNIOS

INGI-2015-15

 Istraživanje informacijskog ponašanja mladih pri pretraživanju zdravstvenih informacija putem mobilnih uređaja

Gorka Vuletić

UNIOS

INGI-2015-39

 Uloga subjektivne kvalitete života u namjeri     mladih ljudi za iseljenjem iz regije ili zemlje

Milovan Tatarin

HRZZ

A Panorama of Croatian Literature in 17th Century Dubrovnik (2014.-2018.)

Dubravka Vidaković Erdeljić

UNIOS

IZIP-2014-75

Analiza interferencije u prevođenju gramatičkih struktura s engleskog na hrvatski jezik u medijima, marketingu i književnosti  (2015.)

Silvija Ručević

UNIOS

IZIP-2014-81

Uloga izvršnih funkcija u prosocijalnom i društveno neprihvatljivom ponašanju djece  (2015.)

Leonard Pon

UNIOS

IZIP-2014-8

Aspekti gramatičke kompetencije hrvatskih učenika njemačkoga jezika (2015.)

Jadranka Mlikota

UNIOS

IZIP-2014-26

Hrvatsko-mađarski jezikoslovni dodiri u drugoj polovici 19. stoljeća (2015.)

Biljana Oklopčić

UNIOS

IZIP-2014-15

Europski kontekst hrvatske popularne književnosti (2015.)

Boris Badurina

UNIOS

IZIP-2014-27

Virtualna okolina i percepcija stvarnosti: istraživanje utjecaja strukture i karakteristika virtualnog okruženja na ponašanje mladih (2015.)

Na Filozofskom fakultetu Osijek u razdoblju od 2007. do 2015. godine u provedbi je bilo 29 domaćih znanstvenih projekata i to:
14 projekata MZOS-a, 2 projekta HRZZ, te 13 projekata UNIOS-a mlade znanstvenike. Popis.

Slijedi i popis (od 2013. do danas) domaćih stručnih projekata u kojima je Filozofski fakultet nositelj ili partner:

VODITELJ PROJEKTA/ KOORDINATOR ZA FFOS

PROJEKTNA SHEMA/KOD

NAZIV PROJEKTA

Ana Jakopec,

Tanja Gradečak

MZO, ESF

Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2019.-2022.)

Ana Mikić Čolić,

Boško Pešić

MZO, ESF

Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om – KAFKa (2019.-2022.)

Renata Jukić

MZO, ESF

Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora (2019.-2021.)

Leonard Pon

MZO, ESF

Razvoj i osnivanje integriranoga studijskog programa Medicina na njemačkom jeziku (2018.-2020.)

Jasmina Tomašić Humer

MSPM, ESF

65+ pojavnost nasilja u starijoj dobi (2017.-2018.)

Silvija Ručević

Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo pravosuđa, ESF

Imam stav i biram biti zdrav (2016.-2017.)

Silvija Ručević

MSPM, ESF

Lajkaj nenasilno (2016.-2017.)

Daniela Šincek

MSPM, ESF

Postani mi legos (2014.-2015.)

Daniela Šincek

MSPM, ESF

Ne e-nasilju (2014.-2015.)

Daniela Šincek

MSPM, ESF

Prijavi i zaustavi (2014.-2015.)

Silvija Ručević

MSPM, ESF

 Lajkaj nenasilno (2013.-2014.)