Naslovna


Odsjek za filozofiju

 

Voditelj Odsjeka: prof. dr. sc. Marijan Krivak

Zamjenik voditelja Odsjeka: doc. dr. sc. Boško Pešić

ECTS koordinator: izv. prof. dr. sc. Davor Balić

Koordinator za znanost: izv. prof. dr. sc. Željko Senković

Mrežni administrator: Damir Sekulić, asistent

POHVALA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - KANDIDATURA STUDENATA

Datum objave: 13.11.2018.


POZIV

ZA KANDIDIRANJE STUDENATA ZA POHVALU

ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

U skladu sa člancima 11., 12., 13. i 14. Pravilnika o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata Filozofskoga fakulteta Osijek, Povjerenstvo za dodjelu nagrada i pohvala studentima Filozofskoga fakulteta Osijek otvara postupak kandidiranja studenata za Pohvalu za izvannastavne aktivnosti.

Svake se godine troje studenata pohvaljuje za izvannastavne aktivnosti kojima su pridonijeli ugledu Fakulteta (međunarodna natjecanja, izlaganja na znanstvenim skupovima, radovi u časopisima, umjetničke ili športske skupine, rad u studentskim udrugama i slično).

Predloženici za pohvalu moraju imati prosjek ocjena svih položenih ispita veći od 3,500.

Pohvala se sastoji od pisane plakete.

Pohvala za izvannastavne aktivnosti studentu se može dodijeliti jednom tijekom studija.

Odluku o pohvali za izvannastavne aktivnosti donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrada i pohvala studentima.

 

Kandidati trebaju priložiti:

- popunjen prijavni obrazac kandidature za pohvalu za izvannastavne aktivnosti

- životopis opsega do jedne kartice teksta (1800 znakova s prazninama) s podatcima o školovanju i kraćim opisom izvannastavnih aktivnosti i interesa

- dokumentaciju koja dokazuje nabrojene izvannastavne aktivnosti i interese (npr. potvrde, diplome, certifikate, uvjerenja, preslike radova i sl.).

Prijave se primaju do 7. 12. 2018. i dostavljaju u Ured prodekana (naznačiti: „za Povjerenstvo za dodjelu nagrada i pohvala studentima“).

Naknadno pristigle prijave i prijave bez potpune dokumentacije neće se razmatrati.

Obavijest o odgodi nastave doc. dr. sc. Martine Volarević

Datum objave: 13.11.2018.


Ovaj tjedan doc. dr. sc. Martina Volarević zbog spriječenosti neće održati nastavu te se ista odgađa.