Katedra za hrvatsku književnost


Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Voditelj: prof. dr. sc. Goran Rem, u trajnom zvanju

Članovi Katedre:

 

O Katedri za hrvatsku književnost

- Katedra za hrvatsku književnost osnovana je 4. srpnja 2012. godine kao nova sastavnica Odsjeka nakon diobe nekadašnje Katedre za hrvatsku književnost na novu istoimenu te na Katedru za teoriju književnosti i svjetsku književnost  

- voditelj Katedre za hrvatsku književnost je prof. dr. sc. Goran Rem

- čine ju: dva redovita profesora, dva izvanredna profesora i jedna docentica

- članovi Katedre održavaju nastavu na jednopredmetnim i dvopredmetnim diplomskim i preddiplomskim studijima iz kolegija Nova hrvatska književnost I, II, III, Modernitet 20. stoljeća, Suvremena hrvatska književnost, Slavonski tekst hrvatske književnosti u europskom kontekstu, Drama i kazalište hrvatske moderne, Hrvatska usmena književnost, Marko Marulić, Alegorija, Retorika, Stilistika, Stilovi medijske kulture, Teorija stila I i II

- voditelj Katedre prof. dr. sc. Goran Rem inicijator je i voditelj međunarodnog znanstvenog skupa MODERNITET DRUGE POLOVICE XX. STOLJEĆA, POSTMODERNITET - DANI IVANA SLAMNIGA & BORE PAVLOVIĆA

- Katedra inicirala pokretanje časopisa Anafora