Arhiva za ‘Studentski kutak’ Kategoriju

Prijem studenata prve godine preddiplomskog studija informatologije

Dana 2. listopada 2017. godine održan je prijem studenata prve godine preddiplomskog studija informatologije. Okupljenim se studentima obratila voditeljica Odsjeka za informacijske znanosti izv. prof. dr. sc. Gordana Dukić. Zaželjela im je dobrodošlicu na Fakultet i sam Odsjek te ih upoznala s akademskim pravima i obvezama.

Obrana diplomskog rada

Dana 28. 9. 2017. student Luka Buljan obranio je diplomski rad pod naslovom “Informacija u netokraciji” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. Boris Badurina (predsjednik), doc. dr. sc. Boris Bosančić (mentor), doc. dr. sc. Anita Papić (članica). Sumentor rada bila je dr. sc. Milijana Mičunović.

Obrana diplomskog rada

Dana 28. rujna 2017. student Domagoj Potlimbrzović obranio je diplomski rad pod naslovom “Uporabljivost OPAC-a hrvatskih knjižnica” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. Boris Bosančić (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković (članica) i prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (mentorica).

Obrana diplomskog rada

Dana 28. rujna 2017. student Petar Matusina obranio je diplomski rad pod naslovom “Navike čitanja i kupovine knjiga u slobodno vrijeme”  pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (predsjednica), doc. dr. sc. Boris Bosančić (član) i izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (mentorica).

Obrana diplomskog rada

Dana 27. rujna 2017. godine studentica Sara Bakota obranila je diplomski rad pod naslovom “Razlike u informacijskom ponašanju učenika i učenica pri pretraživanju zdravstvenih informacija” pred povjerenstvom u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković (predsjednica), doc. dr. sc. Boris Badurina (član) i doc. dr. sc. Ivana Martinović (mentorica).

Prva interdisciplinarna tribina studentskih udruga FFOS-a

Dana 15. i 16. ožujka 2017. godine u svečanoj dvorani Filozoskog fakulteta u Osijeku održana je Prva interdiciplinarna tribina studentskih udruga Filozofskog fakulteta u Osijeku. Cilj je tribine bio razvoj kritičke misli svih sudionika i posjetitelja. Krovna je tema tribine bila „Pravo na život, pravo na smrt“ te je svaka studentska udruga svojim izlaganjem ponudila drugačiji aspekt i pristup problematici prava na život i smrt. Članovi studentske udruge studenata informacijskih znanosti „Libros“ su sudjelovali i u organizacijskom i prezentacijskom dijelu tribine. U organizacijskom dijelu sudjelovale su studentice Lana Horvatić, Ana Boras, Mihaela Kolić te Mirela Majstorović. Studenti Ivona Palko i Cvijetin Vidaković su doprinijeli tribini izlaganjem rada na temu „Definiranje neprijatelja – dehumanizacija nepoželjnih“ u kojem su govorili o načelima propagande u nacističkoj Njemačkoj, prije i za vrijeme Drugog svjetskog rata, nastojeći prikazati koju su ulogu i moć različiti mediji (film, knjige, radio, časopisi i novine) imali u manipulaciji širokim narodnim masama, povezujući svoje izlaganje i s problematikom moderne propagande i njenog utjecaja na današnje društvo. Sudjelovanjem na Prvoj interdisciplinarnoj tribini studentskih udruga Filozoskog fakulteta u Osijeku započela je i formalna suradnja između studentskih udruga Filozoskog fakulteta koja će se nastaviti u okviru zajedničkih projekata, ali i organiziranjem neformalnih okupljanja.

Cvijetin Vidaković

Studenska konferencija InfoDaska 2017.

Na Sveučilištu u Zadru 5. i 6. svibnja 2017. godine održana je konferencija InfoDASKA u organizaciji Kluba studenata informacijskih znanosti Ex Libris i Odjela za informacijske znanosti (Sveučilište u Zadru). Tema ovogodišnje InfoDASKE je bila: Mogućnosti i izazovi suradnje informacijskih ustanova. Na ovogodišnjoj konferenciji sudjelovalo je čak 17 studenata s Filozofskog fakulteta u Osijeku koji su predstavali 9 istraživačkih radova. Prvi dan konferencije svoje su radove predstavili Jelena Duvančić („Suradnja narodnih knjižnica i nakladnika“), Gabrijela Čuljak i Endrina Eskić („Program otkupa knjiga Ministarstva kulture i podaci o javnoj posudbi: mogućnosti analize“), Ivana Dejanović i Josipa Iljić („Djelovanje softverskog sektora na neprofine ustanove na području grada Osijeka“), Dajana Stojanović i Tena Vilček („Suradnja volonterskih centara i narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj“), Antonio Pahek („Rezultati suradnje Odsjeka za informacijske znanosti i Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek – Pilot projekt “Osječkim ulicama tragom zavičajnih pisaca”“), Cvijetin Vidaković i Jure Žilić („Izazovi suradnje školskih knjižničara s matičnom ustanovom“), te Tea Miličević, Mateja Paradžik i Antonela Čepčar („Suradnja muzeja i škola u praski: iskustva nastavnika iz povijesti“). Drugi dan konferencije svoja su istraživanja predstavile Katarina Đurđević i Ana Boras („Izazovi suradnje Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku i drugih informacijskih ustanova“) te Lana Horvatić i Ivona Palko („Suradnja studenata Informacijskih znanosti u Osijeku s informacijskim ustanovama kroz stručne prakse“). Za svoje su izlaganje Gabrijela Čuljak i Endrina Eskić dobile nagradu za najbolje izlaganje na konferenciji. Nakon formalnog dijela konferencije, održano je neformalno druženje te najavljena je InfoDASKA 2018. koja će se, po prvi puta, održati u Mostaru.

Cvijetin Vidaković

Obrana diplomskog rada

Dana 7. lipnja 2017. Sanja Lapiš obranila je diplomski rad pod naslovom “E-knjiga i doživljaj čitanja” pred Povjerenstvom u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Zoran Velagić, predsjednik, doc. dr. sc. Boris Bosančić, član i doc. dr. sc. Boris Badurina, mentor.

Obrana diplomskog rada

Dana 4. srpnja 2017. studentica Iva Magušić-Dumančić obranila je diplomski rad pod naslovom “Novine kao medij knjižarskog oglašavanja: “Danica”, prvi hrvatski književni i kulturni list”, u sastavu sljedećeg Povjerenstva: prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predsjednica, izv. prof. dr. sc. Gordana Dukić, članica i izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš, mentorica.

Studenti Odsjeka za informacijske znanosti sudjelovali u projektu „Živi muzej“

Projektom „Živi muzej“, Muzej Slavonije u Osijeku obilježio je Europsku noć muzeja koja se održala 20. svibnja 2017. godine. Ovaj je projekt organiziran u suradnji s Filozofskim fakultetom odnosno studentima Odsjeka za povijest, Odsjeka za informacijske znanosti i Umjetničke akademije u Osijeku. Od studenata s Odsjeka za informacijske znanosti u projektu su sudjelovali Antonella Ban, Monika Bikadi, Mirta Uglik, Endrina Eskić, Iris Farkaš, Vlado Flinčec, Lana Horvatić, Dorotea Roso i Cvijetin Vidaković s 3. godine preddiplomskog studija Informatologije te Helena Rečić, Ivana Svalina, Josipa Tustanić, Tomislava Žilić, Eva Stojić i Mihaela Kolić s 1. godine preddiplomskog studija Informatologije. Cilj projekta je bio istražiti tajne predmeta koji su u stalnom postavu Muzeja Slavonije, ali i onih koje treba tek otkriti. Koncept projekta se sastojao od toga da svakom studentu bude dodijeljen po jedan muzejski predmet i da student u suradnji s mentorom otkrije njegove skrivene tajne. S obzirom da je na raspolaganju bilo deset predmeta, studenti su bili podijeljeni u parove te je tako svaki par dobio jedan predmet. Dodijeljeni predmet bio je popraćen relevantnom literaturom koju je trebalo iščitati, a na raspolaganju su također bili i kustosi zaduženi za svaki predmet. Najzanimljiviji dio cijeloga projekta bilo je predstavljanje dodijeljenog predmeta posjetiteljima Muzeja Slavonije, ali na neobičan način. Studenti su bili odjeveni u stilu razdoblja koje odgovara predmetu koji im je dodijeljen što je pridonijelo atraktivnosti ovoga projekta.

Endrina Eskić i Mirta Uglik

Pretraživanje
Arhiva