Kontakt


Odsjek za povijest

Ime i prezime

  Broj sobe

  Lokal

 Direktni broj

 E-mail

izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić

33

4639

494-639

eurinome_child@yahoo.com

doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek

79

4691

494-691

sjosipovic@ffos.hr

doc. dr. sc. Zlatko Đukić

88

4706

494-706

zdjukic@ffos.hr

doc. dr. sc. Denis Njari

59

   4675

     494-675

dnjari@ffos.hr 

doc. dr. sc. Domagoj Tomas         79    4691      494-691 dtomas@ffos.hr 

dr. sc. Krešimir Bušić, poslijedoktorand

88

4706

494-706

kreso.busic@gmail.com

dr. sc. Igor Josipović, poslijedoktorand        88    4706      494-706  

Luka Pejić, asistent

       79    4691      494-691 lpejić@ffos.hr    
Sergej Filipović, asistent        59    4675      494-675 sfilipovic@ffos.hr 
Eldina Lovaš, asistentica        59    4675      494-675 elovas@ffos.hr
doc. dr. sc. Anđelko Vlašić        59    4675      494-675  
dr. sc. Danijel Jelaš, poslijedoktorand        59    4675      494-675