Naslovna


Sociologija

Dobrodošli na stranice Katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku!

Religiozni na svoj način - studenti i religijske promjene

Datum objave: 10.12.2018.


Novi izvorni znanstveni rad izv. prof. dr. sc. Krunoslava Nikodema (FFZG) i Jurja Jurline (FFOS)

"U očekivanju opadanja religioznosti? Komparativna analiza religioznosti zagrebačkih studenata" naslov je istraživanja koje su izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u zagrebu i Juraj Jurlina, asistent na Katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta Osijek objavili u znanstvenom časopisu Sociologija i prostor.

logo

Rad se temelji na analizi rezultata empirijskog istraživanja provedenog u razdoblju od siječnja do travnja 2017. godine na prigodnom uzorku studenata Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog katoličkog sveučilišta (N = 1270).  Osnovni cilj rada prezentacija je i analiza religioznosti zagrebačkih studenata temeljem dvaju empirijskih istraživanja koja su provedena 2005. i 2017. godine. U radu se polazi od opće pretpostavke o sukladnosti religijskih promjena kod jednog dijela zagrebačkih studenata s religijskim promjenama koje su prisutne kod opće populacije u Hrvatskoj. U radu su postavljene tri radne hipoteze koje pretpostavljaju: prvo, da su studenti HKS-a skloniji kršćanskoj religioznosti od studenata SVZG-a; drugo, da su studentice sklonije kršćanskoj religioznosti od studenata; treće, da je kršćanska religioznost studenata snažno povezana s njihovim političkim orijentacijama. Rezultati analize potvrđuju prvu i treću radnu hipotezu

Cjeloviti rad dostupan na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=305211

Objave u medijima (Večernji list): https://www.vecernji.hr/vijesti/vecina-studenata-kaze-da-je-religiozna-na-svoj-nacin-1283970 

Započeo Cost projekt

Datum objave: 10.12.2018.


Doc. dr. sc. Anita Dremel sudjeluje u nedavno odobrenom COST projektu CA18121 - Cultures of Victimology: understanding processes of victimization across Europe.

image.png

Ova COST akcija smjera razviti inovativan i obuhvatan teorijski okvir za kulturnu viktimologiju, područje istraživanja koje se dinamično i intenzivno razvija te je danas aktualno i relevantno u globalnim i lokalnim razmjerima.  Razumijevanje utjecaja kulturnih čimbenika na viktimologiju omogućit će bolje razumijevanje stupnja do kojeg se trenutno viktimološko znanje može generalizirati iz do sada ekstenzivno proučenih tipova viktimizacije i geografskih lokacija na druge slučajeve.