38. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku Jezik u doba globalizacije na Filozofskom fakultetu

Od 13. do 15. lipnja 2024. na Filozofskom fakultetu u Osijeku održan je 38. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) Jezik u doba globalizacije na kojemu je bilo nazočno 120 sudionika iz zemlje i inozemstva, a održano je 70 izlaganja.

Globalizacija je proces koji uključuje društvene, političke, gospodarske i kulturne aspekte, a vodi k većem povezivanju područja i zemalja suvremenog svijeta. Globalizacija nije pojava suvremenog društva, nego dugo prisutan proces koji je u posljednjih 100 godina snažno ubrzan. No do dosad neviđenog ubrzavanja i usložnjavanja globalizacije dolazi početkom 21. stoljeća između ostaloga uslijed procesa informatizacije, razvoja interneta i digitalizacije.

Cilj je godišnjeg skupa HDPL-a bio predstaviti rezultate istraživanja koja se bave pitanjem jezika i lingvističke struke u doba globalizacije, informatizacije, digitalizacije i razvoja umjetne inteligencije kako bi se rasvijetlio odnos između jezika, proučavanja jezika i izvanjezične stvarnosti sadašnjeg trenutka. Plenarni su predavači bili Gabrijela Buljan iz Osijeka (Evaluativna morfologija: Digitalni medij kao katalizator semantičke promjene), Mirna Erk iz Osijeka (Rano učenje i sveprisutnost engleskog jezika: globalni trendovi, lokalna značenja), Gordana Hržica iz Zagreba (Analiza dječjeg pripovjednog diskursa kao alat jezične procjene jednojezičnih i dvojezičnih govornika) i Aleksandar Kavgić iz Novog Sada (Capabilities and Limitations of AI in Linguistic Research: Exploring the Intersection of Technology and Human Expertise).

Uoči samog skupa u srijedu, 12. lipnja uspješno je održan jednodnevni pretkonferencijski događaj, koji se sadržajno nastavlja na prošlogodišnji, a bio je namijenjen doktorandima i poslijedoktorandima, kao i zainteresiranim studentima diplomskih studija. Pozvana su predavanja održale prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve (Usmeni jezični ispiti i zadatci u primijenjenolingvističkim istraživanjima) i doc. dr. sc. Manuela Karlak (Istraživanja motivacije za učenje stranih jezika).