Filozofski fakultet u Osijeku financira projekt mlade znanstvenice: Povezanost nekih kognitivnih teškoća s emocionalnim i ponašajnim karakteristikama adolescenata, otpornošću i odrednicama odnosa adolescent-nastavnik

Odnos između poremećaja pažnje s hiperaktivnošću (eng. Attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD) i razvojnih ishoda u ranoj adolescenciji dobro je dokumentiran u prethodnim istraživanjima. Međutim, nedovoljno je informacija o kognitivnim teškoćama adolescenata, posebno o sindromu kognitivnog odvajanja i poteškoćama u izvršnim funkcijama, te odnosima tih konstrukata s mentalnim zdravljem adolescenata, otpornošću i kvalitetom odnosa adolescent-nastavnik. Stoga ovo istraživanje proučava specifičan odnos između sindroma kognitivnog odvajanja, teškoća u izvršnim funkcijama, mentalnog zdravlja adolescenata, otpornosti i karakteristika odnosa između adolescenata i njihovih nastavnika. U pilot studiji će se prevesti strane ljestvice te izraditi i validirati nove ljestvice u hrvatskim uzorcima. Glavni uzorak sastojat će se od 200 ranih adolescenata i 50 njihovih nastavnika, a provest će se na području istočne i središnje Hrvatske. Adolescenti će ispunjavati upitnike (mjere emocionalne i bihevioralne teškoće, otpornost, teškoće u izvršnim funkcijama i emocionalni angažman nastavnika) i rješavati bihevioralne zadatke (mjere izvršne funkcije). Nastavnici će ispunjavati upitnike s ciljem mjerenja emocionalnih poteškoća i teškoća u ponašanju kod adolescenata, kao i stavova prema adolescentima s kognitivnim poteškoćama. Rezultati će se analizirati strukturalnim modeliranjem. Zaključno, očekujemo da će rezultati ukazati na potrebu za inicijativama usmjerenim na promicanje pozitivnih stavova nastavnika prema adolescentima s kognitivnim teškoćama i veće kvalitete odnosa adolescent-nastavnik, kao i poboljšanje mentalnog zdravlja i otpornosti adolescenata.

Ključne riječi: sindrom kognitivnog odvajanja, izvršne funkcije, emocionalne i ponašajne teškoće, otpornost, odnos adolescent-nastavnik

Voditeljica projekta: dr. sc. Sandra Brezetić, viša asistentica

Razdoblje provedbe projekta: od 1. rujna 2024. do 30. rujna 2025. godine

Članovi projektnog tima:

prof. dr. sc. Silvija Ručević

doc. dr. sc. Dino Krupić