Gostujuće predavanje profesora doktora Istvána Lukácsa

Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Dr. sc. István Lukács, redoviti profesor i pročelnik Odsjeka za slavensku filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Eötvös Laránd u Budimpešti, književni povjesničar i teoretičar, poznati krležolog, u srijedu, 29. svibnja 2024., u 13 sati, u maloj će svečanoj dvorani Filozofskog fakulteta u Osijeku (1. kat, 39) održati gostujuće predavanje pod nazivom Gordijski čvorovi versifikacijskih i inih mreža (N. Zrinski, M. Krleža).

Dr. sc. István Lukács diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Eötvös Laránd u Budimpešti. Od 1988. do 1992. bio je predavač mađarskog jezika na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Od 1993. godine predaje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Eötvös Laránd u Budimpešti, a od 2016. voditelj je i Doktorske škole. Od 2004. do 2009. bio je gostujući profesor mađarske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od početka svoje karijere bavi se istraživanjem hrvatsko-slovensko-mađarskih književnih odnosa. Znatan dio njegovih znanstvenih publikacija vezan je za književna razdoblja 19. i početka 20. stoljeća i njihove poznatije pisce (Silvije Strahimir Kranjčević, Miroslav Krleža, Ivan Cankar, Srečko Kosovel), ali njegovoj pažnji nisu izmakli ni književni fenomeni ranijih razdoblja. Bavio se i komparativnim čitanjima postmodernih tekstova u hrvatskoj i mađarskoj književnosti (npr. Ivan Slamnig, Péter Esterházy), osobito njihovom intermedijalnom komponentom. U svojoj komparatistici, uz tradicionalne filološke metode, uspješno primjenjuje rezultate najrazličitijih škola moderne i postmoderne znanosti o književnosti. Pokretač je i glavni urednik edicije Opera slavica Budapestinensia u Budimpešti.

Dr. sc. István Lukács zaslužan je za brojne suradnje hrvatskih i mađarskih filologa, kao i za dugogodišnju suradnju znanstvenika Filozofskog fakulteta u Osijeku i budimpeštanskog Sveučilišta Eötvös Laránd.

Pozivaju se studenti Hrvatskoga jezika i književnosti, ali i zainteresirana javnost da poslušaju predavanje našeg uvaženoga gosta!