Natječaj za CEEPUS freemover stipendije u ljetnom semestru akademske godine 2022./2023.

Freemover stipendije dodjeljuju se kandidatima čija matična visoka učilišta nisu dio iste partnerske CEEPUS mreže sa stranom ustanovom. Stipendije su namijenjene studentima, doktorandima i nastavnom osoblju svih javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Što je točno CEEPUS saznajte u promotivnom videu Agencije za mobilnost i programe EU.

Na freemover natječaju za stipendije u ljetnom semestru moguće je podnijeti prijavu za visoka učilišta svim državama članicama CEEPUS-a (popis država dostupan je na www.ceepus.info).

Stipendije za studente u okviru programa CEEPUS u pravilu traju cijeli semestar, no mogu trajati i kraće. Studentske mobilnosti kraće od cijelog semestra imaju svrhu istraživanja za završni rad, praktični rad (npr. u laboratoriju) te terensku nastavu. Doktorandi se mogu prijaviti za boravke do 1 do 10 mjeseci, a iznimno i duže, u svrhu istraživanja za doktorski rad. Stipendije za nastavno osoblje, u trajanju od 5 do 30 dana dodjeljuju se sa svrhom održavanje predavanja na stranim visokim učilištima.

U slučaju dobivanja stipendije u freemover kategoriji, uvjeti stipendiranja (iznosi stipendija, što sve stipendije uključuju te trajanje mobilnosti) isti su kao i za prijavitelje mobilnosti unutar CEEPUS mreža, no freemover stipendisti imaju značajno manje šanse od prijavitelja unutar CEEPUS mreža da njihova prijava bude odobrena na natječaju.

Stipendije u okviru programa CEEPUS pokrivaju životne troškove i iznosi stipendije razlikuju se od države do države. Kolike su stipendije u pojedinim zemljama i što sve uključuju možete vidjeti na poveznici Odlazni stipendisti iz Republike Hrvatske imaju pravo na povrat putnih troškova po povratku sa putovanja, prema proceduri objavljenoj na poveznici (u izborniku s lijeve donje strane).

Freemover natječaj je otvoren od 1. do 30. studenog 2022.

Detaljni postupak prijave za freemover stipendije opisan je u Uputama za podnošenje prijava za “fremover” mobilnosti u CEEPUS-u.

Hrvatska će također odobriti i određeni broj dolaznih prijava u freemover kategoriji u ljetnom semestru.

Izvor