O imenima iz ženske perspektive

Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Predstavljen zbornik studentskih radova Gramatikom kroz onomastiku

U srijedu, 24. travnja 2019., u 12.30 sati u Svečanoj dvorani Filozofskoga fakulteta u Osijeku održano je predstavljanje zbornika studentskih radova Gramatikom kroz onomastiku urednica doc. dr. sc. Maje Glušac i doc. dr. sc. Ane Mikić Čolić.

To je izdanje Filozofskoga fakulteta u Osijeku nastalo kao skup proširenih seminarskih radova koji su prvotno bili napisani za kolegije Hrvatska fonetika i fonologija, Hrvatska leksikologija te Tvorba riječi u hrvatskome jeziku na preddiplomskom studiju Hrvatskoga jezika i književnosti.

Zbornik sadrži osam radova studentica preddiplomskoga studija Hrvatskoga jezika i književnosti napisanih u suautorstvu s mentoricama i urednicama – doc. dr. sc. Majom Glušac te doc. dr. sc. Anom Mikić Čolić. Predstavljanje je moderirao student Milan Strahinić, na početku kojega je svaka od autorica predstavila svoj rad.

Studentica Mihaela Komar, koja je u suautorstvu s docenticom Glušac napisala rad Mia, Mije i/ili Mia, Mie – (ne)umetanje glasa j u imena i pokrate, imala je čast biti prva u predstavljanju, a slijedile su one studentice koje su svoje radove također napisale u suautorstvu s doc. dr. sc. Majom Glušac. Tako je Matea Sesar predstavila svoj rad Glasovne promjene u imenima, a Mihaela Majetić rad Hodonomija grada Osijeka. Pojasnila je onomastički termin hodonomija (imenovanje ulica i trgova) te je svoje izlaganje završila porukom okupljenima da pri povratku kući promisle o imenima ulica kroz koje budu prolazili i pokušaju odgonetnuti motivaciju koja stoji iza njihova imenovanja. Mia Filipov je predstavljajući rad Kakvu je ženu stvorio medijski diskurs? – imenovanje žena u medijima pojasnila kako je za potrebe rada odabrano pet žena s političke scene te pet žena s estrade te iznijela oblike njihova imenovanja u različitim medijima. Filipov je naglasila kako je navedeni rad svojevrsni hommage preminulom profesoru Branku Kuni.

Svoje su radove potom predstavile studentice čijom je mentoricom i suautoricom bila doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić: Betina Domazet predstavila je rad Tvorba etnika u hrvatskom jeziku, Bernardica Domorad govorila je o radu Što je (u) ime(nu)? – onimazacija i eponimizacija u hrvatskom jeziku, Ljubica Gašparević naglasila je kako se u radu Nomen est omen – tvorba nadimaka u hrvatskom jeziku promatraju različiti načini tvorbe nadimaka ispitani na govoru djece od 12 do 15 godina, dok je Ana Šakić predstavila rad Kako se rađa riječ – tvorba imena tvrtki i robnih marki nastao kao rezultat analize 40 primjeraka imena tvrtki i robnih marki.

O metodološkim i sadržajnim aspektima Zbornika, kvaliteti radova koji ga čine te uredničkoj „politici“ govorio je recenzent, izv. prof. dr. sc. Goran Tanacković Faletar. On je u svome govoru istaknuo kako su svi radovi napisani s ljubavlju i posvećenošću – i autorica i mentorica/urednica, ocjenjujući zbornik Gramatikom kroz onomastiku sjajnom publikacijom. I on se prisjetio preminuloga profesora Branka Kune rekavši kako se njegov dobri duh osjeća i u tom izdanju te da bi zasigurno bio ponosan na sve one koji su ga ostvarili.

Doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić rekla je kako je stjecajem okolnosti riječ o „ženskom zborniku“. Pohvalila se i s dvama uspjesima koje je isti polučio – financijskom potporom što ju je dobio od Ministarstva znanosti i obrazovanja te uvrštavanjem u popis literature na Riječkom filozofskom fakultetu.

Doc. dr. sc. Maja Glušac za kraj je rekla kako je ovim studentskim zbornikom, kada je riječ o njegovoj vrsnoći, ljestvica visoko podignuta te je pozvala sve prisutne studente da se odvaže i sami predložiti ideje za slične projekte.