Održana edukacija “Nesvjesne pristranosti”

U sklopu aktivnosti Povjerenstva za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Osijeku i projekta UNIGEM održana je edukacija za nastavnike 15. 3. 2023. u Auli Rektorata UNIOS. Tema edukacije bila je Nesvjesne pristranosti, a održala ju je izv. prof. dr. sc. Anita Dremel. Na edukaciji su bile/i pristune/i neke/i od članica/ova uprave Sveučilišta u Osijeku te koleg(ic)e s fakulteta sastavnica (FAZOS, PTF, MEFOS, FFOS, FOOZOS, FTOR Požega, FERIT…).