Održana zimska škola “Rod i globalizacija”

U sklopu projekta UNIGEM na kojem je Sveučilište J. J. Strossmayera projektni partner u saradnji s TPO fondacijom i Univerzitetskim gender resursnim centrom (UNIGeRC) u Sarajevu u razdoblju od 20. 2. do 26. 2. 2023. održala se zimska škola „Rod i globalizacija“. Zimska škola ponudila je 30 sati predavanja i 15 sati vježbi. S našeg sveučilišta zimsku školu pohađali su Izabela Jagačić, studentica engleskog jezika i sociologije na Filozofskom fakultetu Osijek i Karlo Rašić, student na Pravnom fakultetu Osijek.