Studijski programi

Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij engleskoga jezika i književnosti

Uvjeti upisa

Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položena državna matura

Trajanje

3 godine / 6 semestara

Ukupan broj ECTS bodova

90

Jezik na kojem se izvodi

Sva nastava na studiju održava se na engleskome jeziku, osim u slučaju onih kolegija koje studenti biraju iz ponude Fakulteta/Sveučilišta i nekih kolegija koje Odsjek nudi svim studentima Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Akademski naziv koji se stječe

Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) engleskoga jezika i književnosti

Izvedbeni plan za akademsku godinu 2022./2023. pogledajte ovdje.

PLAN I PROGRAM Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij Engleski jezik i književnost

 

Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij engleskoga jezika i književnosti– nastavnički smjer

Uvjeti upisa
Studij mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili na drugim srodnim fakultetima u zemlji i inozemstvu uz stečenih 180 ECTS bodova. Studij se upisuje u kombinaciji s nekim drugim diplomskim studijem Filozofskoga fakulteta u Osijeku.

Trajanje

2 godine / 4 semestra

Ukupan broj ECTS bodova

60

Jezik na kojem se izvodi

Sva nastava na studiju održava se na engleskome jeziku, osim u slučaju onih kolegija koje studenti biraju iz ponude Fakulteta/Sveučilišta i nekih kolegija koje Odsjek nudi svim studentima Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Akademski naziv koji se stječe

Magistar/magistra engleskoga jezika i književnosti – zvanje nastavnik engleskog kao stranog jezika (mag.)

Izvedbeni plan za akademsku godinu 2022./2023. pogledajte ovdje.

 

Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij engleskoga jezika i književnosti– prevoditeljski smjer 

Uvjeti upisa

Studij mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili na drugim srodnim fakultetima u zemlji i inozemstvu uz stečenih 180 ECTS bodova. Ako bude nužno, za kandidate kojima hrvatski nije materinski jezik kao jedan od kriterija upisa primijenit će se rezultati prijamnog ispita na kojem će se provjeriti znanja i vještine kandidata. Studij se može upisati kao dvopredmetan studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijskim programima Filozofskoga fakulteta u Osijeku, posebice s diplomskim prevoditeljskim studijem u ponudi Odsjeka za germanistiku ili diplomskim studijem hrvatskog jezika i književnosti.

NB: Prema nacionalnim standardima u RH, kao uvjet za upis na preddiplomski studij engleskog jezika potrebno je položiti višu razinu engleskog jezika na maturi (CEFR B2); po završetku preddiplomskog studija engleskog jezika stječe se razina CEFR C1, a po završetku diplomskog studija razina C2.

Trajanje

2 godine / 4 semestra

Ukupan broj ECTS bodova

60

Jezik na kojem se izvodi 

engleski i hrvatski

Akademski naziv koji se stječe

Magistar/magistra engleskoga jezika i književnosti – zvanje prevoditelj (mag.)

Izvedbeni plan za akademsku godinu 2022./2023. pogledajte ovdje.

 

PLAN I PROGRAM Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij Engleski jezik i književnost

Obrazac za studentsko vrednovanje studijskih programa