PUBMET2024

U tijeku su prijave za sudjelovanje na PUBMET2024 konferenciji, koja će se održati 12. i 13. rujna u Zadru.

Do 20. srpnja možete prijaviti sažetak usmenog izlaganja na središnju temu konferencije, a to je vrednovanje rezultata znanstvenih istraživanja, što obuhvaća ne samo postupak vrednovanja, transparentnost i nepristranost postupka, odabir recenzenata i evaluaciju pristiglih recenzija, već i odgovornu uporabu metrike, prepoznavanje raznih oblika iskazivanja znanstvenih rezultata, etička pitanja, osiguravanje jednakosti, uključivosti i raznovrsnosti, te inicijative za promjenu načina vrednovanja znanstvenih rezultata.

Također možete prijaviti postersko izlaganje na šire teme konferencije, a to su: otvoren pristup radovima, istraživačkim podacima, kodu, patentima, obrazovnom materijalu i dr.; infrastruktura i usluge u otvorenom pristupu; preprint i uporaba otvorenih repozitorija; dobre prakse u izdavaštvu; znanstvena čestitost i načini rješavanja etičkih pitanja; poticanje višejezičnosti u znanstvenom izdavaštvu; modeli objavljivanja u otvorenom pristupu; građanska znanost i dr.

Više podataka o postupku prijave izlaganja možete pronaći na: https://pubmet2024.unizd.hr/call-submission/.

Za bilo kakvo pitanje u vezi prijava slobodno se obratite na: pubmet@unizd.hr.

Za konferenciju se možete registrirati na: https://pubmet2024.unizd.hr/registration/.

Osim za samu konferenciju, na istoj se poveznici možete registrirati i za prvu PUBMET2024 ljetnu školu, koja će se održati prije same konferencije, od 10. do 12. rujna, kroz 4 modula naročito zanimljiva za urednike i izdavače znanstvenih publikacija, a to su: znanstvena čestitost, višejezičnost i odgovorna uporaba automatskog prevođenja, autorsko pravo i licencije, te indeksiranje, vidljivost, uporaba metapodataka i trajnih identifikatora.

Veselimo se Vašem dolasku u Zadar!

Organizacijski odbor ljetne škole i konferencije PUBMET 2024