HRZZ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI IP-2024-05

Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje te primijenjena (ili razvojna) istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva ili nacionalno relevantna, a projekti trebaju počivati na jakim istraživačkim skupinama čiji su voditelji prepoznati znanstvenici s izvrsnim dosadašnjim postignućima.

Prijavitelj je pravna osoba koja podnosi projektni prijedlog na natječaj. Prihvatljivi prijavitelji su: visoka učilišta, znanstveni instituti, druge pravne osobe kojim je izdana dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 151/2022).

Natječaj je otvoren za prijave nacionalnih istraživačkih projekata te bilateralnih i trilateralnih projekata s istraživačima iz Slovenije, Švicarske i Češke Republike u okviru inicijative Weave.

Ukratko o natječaju IP-2024-05:

Datum raspisivanja natječaja: 25. ožujka 2024.

Rok za prijavu: 10. svibnja 2024. do 13:00 sati (CEST)

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Trajanje financiranja projekta: 3 godine

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: 200.000,00 eura

Najmanji ukupni iznos financiranja po projektu: 60.000,00 eura

Prijava na natječaj podnosi se isključivo putem EPP sustava. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a.

Upiti vezani uz prijavu na natječaj mogu se postaviti isključivo na adresu e-pošte programi@hrzz.hr. Odgovori na upite objavljivat će se na mrežnoj stranici HRZZ-a dva puta tjedno – utorkom za upite zaprimljene do ponedjeljka u 12 sati i petkom za upite zaprimljene do četvrtka u 12 sati.

Odgovori na upite počet će se objavljivati 5. travnja, a upiti se mogu postavljati do ponedjeljka, 6. svibnja 2024.

Prije postavljanja upita molimo pročitajte već postavljene upite i odgovore jer se na ponovljene upite neće odgovarati. Odgovori na upite postavljene za prethodne natječaje u okviru programa IP ne odnose se na natječaj IP-2024-05.

Sve detaljne informacije te natječajna i prijavna dokumentacija nalaze se na stranici https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/.